Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển hợp tác xã năm 2022

Ngày 13/5/2022, Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển hợp tác xã năm 2022. Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

Hiện nay, toàn tỉnh có 419 Hợp tác xã (HTX), trong đó có 54 HTX tạm dừng hoạt động, 5 HTX giải thể, 16 HTX thành lập mới trong năm 2022. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là nông, lâm nghiệp chiếm 80%, phi nông nghiệp chiếm 20%. Vốn điều lệ đăng ký khoảng trên 828 tỷ đồng. Tổng số lao động khoảng trên 8.900 người. Bốn tháng đầu năm 2022, hợp tác xã đóng góp cho ngân sách nhà nước tỉnh 2.775 triệu đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2021. Từ đầu năm đến nay, UBND cấp huyện đã thực hiện hỗ trợ trên 500 triệu đồng từ vốn ngân sách địa phương về phát triển kinh tế tập thể. Hiện toàn tỉnh có 143 thành viên Liên minh hợp tác xã tỉnh. Giai đoạn 2018-2020, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ xây dựng dự án cho 16 hợp tác xã vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã của tỉnh với tổng số tiền vay 4.800 triệu đồng. Giai đoạn 2018-2022 đã tổ chức được 23 lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý hợp tác xã cho 2.200 lượt người tham gia. Tuy nhiên, hiện nay quy mô các hợp tác xã còn nhỏ, hiệu quả hoạt động chưa cao, thiếu ổn định. Một số hợp tác xã chưa tổ chức và hoạt động đảm bảo theo Luật hợp tác xã năm 2012, công tác quản lý tài chính, kế toán còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu theo theo quy định, chậm khắc phục.

 

Tại hội nghị, đại diện các HTX đã có ý kiến về những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực, việc tiếp cận các nguồn vốn vay của ngân hàng, thiếu mặt bằng, thiếu vốn để mở rộng phát triển sản xuất, hạ tầng giao thông ở một số nơi còn khó khăn, … Tiếp đó, đại diện các sở, ngành đã giải đáp, làm rõ các kiến nghị của các hợp tác xã cũng như đưa ra những giải pháp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các hợp tác xã trong thời gian tới.

 

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương và Nhân dân về bản chất, cơ chế hoạt động của kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế; tiếp tục rà soát, xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX, tiếp tục quan tâm đến các chính sách trong các lĩnh vực cần quan tâm thúc đẩy, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ; tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh nhằm hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX, bố trí nguồn lực để thực hiện đạt hiệu quả; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Liên minh Hợp tác xã,  Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cấp huyện, các cơ quan chuyên môn, cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế tập thể, định kỳ tổ chức gặp mặt, đối thoại với các HTX, tổ hợp tác, người nông dân để kịp thời lắng nghe, định hướng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, từ đó, có những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, HTX, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Các HTX cần chủ động xây dựng kế hoạch, trang bị kiến thức, cập nhật thông tin thị trường, huy động mọi nguồn lực hợp pháp, tạo sự cạnh tranh gắn với mở rộng thị trường, tăng cường các mô hình liên doanh, liên kết, nâng cao năng lực quản lý vận hành, xây dựng kỷ luật kỷ cương, làm tốt công tác vận động, phát triển thành viên trong hợp tác xã./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.