Skip to main content
Trích yếu Đơn vị chủ trì dự thảo quyết định Hạn góp ý Số lần góp ý
Đăng tải danh sách tập thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và cá nhân đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba Sở Nội vụ 29-02-2020 0
Dự thảo Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 09-03-2021 0
Dự thảo Quyết định Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Công an tỉnh 09-03-2021 0
Dự thảo Nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi đào tạo văn bằng 2 đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Giáo dục và Đào tạo 08-03-2021 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 Sở Giáo dục và Đào tạo 09-03-2020 0
Dự thảo Nghị quyết quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 05-03-2021 0
Dự thảo Quyết định phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế cho các đơn vị trực thuộc ngành y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Y tế 02-03-2021 0
Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Nội vụ 01-03-2021 0
Dự thảo QĐ bãi bỏ điểm h, khoản 1, Điều 4 của Quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 của UBND tỉnh, được bổ sung tại khoản 1, Điều 1 Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND Sở Nội vụ 01-03-2021 0
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Sở Tư pháp 15-02-2021 0
Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn, nguồn vốn ngân sách địa phương Sở Kế hoạch và Đầu tư 14-02-2021 0
Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách... Sở Nội vụ 10-02-2021 0
Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 05-02-2021 0
Dự thảo NQ ban hành Quy định mức chi và thời gian được hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 01-02-2021 0
Dự thảo quyết định ban hành Bảng giá đất điều chỉnh giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 1) Sở Tài nguyên và Môi trường 08-01-2021 0
Danh sách tập thể đề nghị Chủ tịch nước khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì theo công trạng và thành tích đạt được Sở Nội vụ 05-12-2020 0
Dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Sở Tài chính 02-12-2020 0
Dự thảo đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 lên cổng thông tin điện tử của tỉnh Bộ Chỉ huy quân sự 30-11-2020 0
Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng Nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; Sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29-11-2020 0
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27-11-2020 0