Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng

Chiều 07/9/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2021, Sở Xây dựng đã triển khai thực hiện và đạt được hiệu quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý của ngành. Đã hoàn thành 47 báo cáo thẩm định quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 27 quyết định phê duyệt các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và 4 văn bản đánh giá tổng kết tình hình thực hiện quy hoạch, thực hiện theo dõi đôn đốc các Nhà đầu tư thực hiện các dự án, thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán đối với 103 công trình, kiểm tra 41 công trình xây dựng, kiểm định 12 công trình… Sở được UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh  giao 138 nhiệm vụ, gồm 05 nhiệm vụ trọng tâm và 133 nhiệm vụ thường xuyên. Đến nay, đã hoàn thành 02/5 nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành đúng hạn 119 nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao và đang thực hiện 14 nhiệm vụ.

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ một số nội dung về chất lượng công tác tham mưu cho UBND tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, xây dựng bộ đơn giá dịch vụ công ích, vật liệu xây dựng, công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý hoạt động xây dựng, chất thải rắn, công tác phát triển đô thị, phân loại đô thị…

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận Sở Xây dựng đã có nhiều nỗ lực cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, bám sát tiến độ theo kế hoạch đề ra. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục như: Công tác tham mưu dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh, công tác thẩm định các dự án đầu tư, quy hoạch xây dựng còn chậm, muộn, chất lượng chưa bảo đảm, phải chỉnh sửa nhiều lần; công tác tham mưu xây dựng đơn giá, định mức xây dựng chưa phù hợp, chưa bao quát toàn diện; quản lý chất lượng công trình xây dựng, kiểm tra giám sát thi công theo chuyên ngành, quản lý đô thị về không gian, cảnh quan, định hướng phát triển còn hạn chế... Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Sở Xây dựng phải tập trung cao độ hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND tỉnh giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Quản lý chặt chất lượng công trình xây dựng, tập trung rà soát lại các quy hoạch xây dựng để chuẩn bị các nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Nâng cao chất lượng lập, thẩm định quy hoạch, rút ngắn thời gian, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của Sở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng, nâng cao năng lực quản trị nội bộ, đặc biệt là người đứng đầu, đoàn kết, thống nhất trong Ban Giám đốc, quan tâm đời sống công chức, viên chức của Sở, tạo sức mạnh tổng hợp nỗ lực hoàn thành tốt hiệm vụ được giao. Đồng thời, xây dựng ngay kế hoạch khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/9/2021./.

 

Khánh Ly

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.