Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Cao Lộc

Ngày 23/11/2022, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Cao Lộc. Tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, việc triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới) được thực hiện tích cực, trong quá trình triển khai, huyện kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để chủ động tháo gỡ.

 

Tổng kế hoạch vốn phân bổ năm 2022 thực hiện 3 chương trình MTQG trên địa bàn huyện là 118,112 tỷ đồng. Đến ngày 8/11/2022, kết quả giải ngân các nguồn vốn đạt 34,66 tỷ đồng, đạt 29,35% so với kế hoạch vốn phân bổ. Trong đó, chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giải ngân được 34,66 tỷ đồng, đạt 66,89% kế hoạch vốn giao. Đối với chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa thực hiện giải ngân (dự kiến đến 31/1/2023 giải ngân đạt 100%).

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đại biểu kiểm tra mô hình phát triển sản xuất tại xã Tân Liên

 

Mô hình phát triển sản xuất tại xã Tân Liên

 

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao cấp ủy, chính quyền huyện Cao Lộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG. Đồng thời, chỉ rõ một số hạn chế như: tỷ lệ giải ngân 3 chương trình MTQG của huyện đạt thấp, tiến độ triển khai các chương trình còn chậm.

 

Thời gian tới, để việc triển khai thực hiện 3 chương trình MTQG trên địa bàn huyện đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu: cấp ủy, chính quyền huyện cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bám nắm và đôn đốc triển khai thực hiện các chương trình MTQG xây dựng NTM, đảm bảo giải ngân các nguồn vốn đạt 100% kế hoạch; trong quá trình triển khai các công trình dự án phải đảm bảo tiến độ và chất lượng.

 

Công trình trường học trên địa bàn xã Gia Cát đang trong quá trình thi công

 

Cùng đó, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, vận động người dân và doanh nghiệp xã hội hóa chung sức thực hiện các chương trình MTQG, phấn đấu đưa xã Thụy Hùng về đích NTM, xã Gia Cát đạt chuẩn NTM nâng cao; đảm bảo tỷ lệ huy động và lồng ghép các nguồn vốn thực hiện chương trình MTQG; tiếp tục cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách huyện đối ứng thực hiện các chương trình; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các Chương trình. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường phối hợp với huyện Cao Lộc trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG.

 

Trong chương trình, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số công trình hạ tầng và mô hình phát triển sản xuất tại các xã Gia Cát và Tân Liên.

 

Đỗ Hoạt

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.