Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp kiểm tra tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 16/11/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh Lạng Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có đồng chí DươngXuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Các đại biểu tại buổi kiểm tra

 

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, thời gian qua, công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn tỉnh cơ bản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Qua rà soát, hệ thống hóa văn bản đã phát hiện các văn bản có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp. Trên cơ sở kết quả rà soát văn bản, các sở, ban, ngành đã chủ động tham mưu trình HĐND, UBND tỉnh xử lý dưới hình thức sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/6/2023, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 89/89 quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hànhVBQPPL; kết quả, các VBQPPL do UBND tỉnh ban hành bảo đảm đúng thẩm quyền, nội dung, tuy nhiên còn một số văn bản có khiếm khuyết về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản. Tổng số văn bản phải rà soát và đã thực hiện rà soát là 431 văn bản; kết quả rà soát: có 206 văn bản không còn phù hợp với văn bản pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương;  HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xử lý theo quy định; hiện nay đã xử lý 193 văn bản, đang xử lý 13 văn bản.

 

Trong chương trình, các sở, ban, ngành của tỉnh đã làm rõ thêm một số nội dung như đánh giá việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL cấp huyện; việc phối hợp giữa các sở, ban, ngành với Sở Tư pháp trong tham mưu ban hành các VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh; hỗ trợ kinh phí cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL…

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra. Đồng chí đề nghị Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa VBQPPL của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL.

 

Đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận những kết quả đã đạt được của UBND tỉnh Lạng Sơn trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. Đồng chí kiến nghị HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật của các cơ quan, đơn vị, nhất là lĩnh vực kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL. UBND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng lưu ý các sở, ban, ngành của tỉnh cần tăng cường phối hợp với Sở Tư pháp ngay từ bước đầu tiên trong quy trình ban hành VBQPPL, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

 

Trước đó, đoàn kiểm tra đã làm việc với một số sở, ngành của tỉnh để nắm bắt tình hình phục vụ nội dung kiểm tra tại tỉnh Lạng Sơn./.

 

Bích Diệp

 

 

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.