Skip to main content

 

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ VÀ PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ TẠI LẠNG SƠN

 

  1. Phóng viên thường trú Báo Nhân dân –Truyền hình Nhân dân

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ

Đảng/Đoàn

Địa chỉ

Số thẻ Nhà báo

Mail/Số ĐT

1

Vi Hùng Tráng

15/10/1965

Nam

Đại học

Đảng viên

Số 19, Phai Luông 5, phường Chi Lăng

IBT 00675

Hungtranglson.ttnd@gmail.com

0913.299.764

Truyền hình Nhân dân:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ

Đảng/Đoàn

Địa chỉ

Số thẻ Nhà báo

Mail/Số ĐT

1

Bùi Đức Anh

13/8/1992

Nam

Đại học

 

Số 19, Phai Luông 5, phường Chi Lăng

 

 

 

  1. Phóng viên thường trú BÁO TIỀN PHONG

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ

Đảng/Đoàn

Địa chỉ

Số thẻ Nhà báo

Mail/Số ĐT

1

Nguyễn Duy Chiến

27/9/1965

Nam

Đại học

Đảng viên

Số 02 Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn

IBT00466

DuychienTPLS@gmail.com

0913.094.388

 

 

  1. Cơ quan thường trú THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM tại Lạng Sơn

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Giới tính

Trình độ

Đảng/Đoàn

Địa chỉ

Số thẻ Nhà báo

Mail/Số ĐT

1

Đặng Thái Thuần

Trưởng CQ thường trú

Nam

Đại học

Đảng viên

Đường Quang Trung, phường Chi Lăng, tp Lạng Sơn

 

IRT 01027

0913.202.135

2

 Nguyễn Quang Duy

PV

Nam

Đại học

Đảng viên

 

0972.133.565

 

  1.  Văn phòng đại diện BÁO THƯƠNG HIỆU VÀ CÔNG LUẬN Thường trú tại LS

 

STT

Họ và tên

Chức danh

Giới tính

Trình độ

Đảng/Đoàn

Công việc đang làm

Số thẻ Nhà báo

Mail/Số ĐT

1

Nguyễn Trung Kiên

Trưởng Cơ quan thường trú Báo TH&CL tại Lạng Sơn

Nam

Đại học

Đảng viên

Số 7B, đương Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

 

 

2

Đặng Hải Sinh

PV

Nam

Đại học

Đảng viên

Chưa cấp

0912683830

 

  1. Phóng viên thường trú Báo Nông thôn ngày nay

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ

Đảng/Đoàn

Công việc đang làm

Số thẻ Nhà báo

Mail/Số ĐT

1

Nguyễn Văn Qúy

1980

Nam

Đại học

 

Phóng viên Đại diện khu vực Đông Bắc

IBT04964

0904059136

  1. Phóng viên thường trú Báo Tài nguyên và Môi trường

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ

Đảng/Đoàn

Công việc đang làm

Số thẻ Nhà báo

Mail/Số ĐT

1

Hoàng Văn Nghĩa

1986

Nam

Đại học

 

Phóng viên

IBT05047

0914 33 095

 

  1. Phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Giới tính

Trình độ

Đảng/Đoàn

Công việc đang làm

Số thẻ Nhà báo

Mail/Số ĐT

1

Hoàng Thị Thu Hương

1982

Nữ

Thạc sỹ

Đảng viên

Số 14, Thác mạ 3, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

Đang đổi thẻ

0945 999 696