Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh tổng kết chương trình năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng 17/5/2022, Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tỉnh đã họp tổng kết chương trình năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới được thực hiện tại các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh 3 hợp phần gồm: Hợp phần 1: cấp nước nông thôn gồm cấp nước cho cộng đồng dân cư, cấp nước và vệ sinh cho các trường học. Hợp phần 2: vệ sinh nông thôn gồm hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình, xây dựng công trình cấp nước và nhà vệ sinh trạm y tế xã. Hợp phần 3: nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá chương trình gồm nâng cao năng lực, truyền thông thay đổi hành vi; quản lý, kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện chương trình; kiểm đếm kết quả.

 

Năm 2021, tại hợp phần 1, đã quyết toán hoàn thành 1 công trình; hoàn thiện thi công xong và chuẩn bị bàn giao 11 công trình; thực hiện đấu nối cấp nước được 6.604/5.115 đối nối, đạt 129,11% kế hoạch, cấp nước và vệ sinh trường học đến hết năm 2021 đạt 115/114 công trình, bằng 100,8% so với mục tiêu chương trình. Hợp phần 2, xây dựng được 1 xã đạt vệ sinh toàn xã, 6 xã đạt vệ sinh toàn xã bền vững; số nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình được xây mới, cải tạo được 444/509 công trình, đạt 87,2% kế hoạch; 33 công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế được xây mới, cải tạo… Tổng kinh phí giải ngân năm 2021 đạt trên 24 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề còn vướng mắc, tồn tại như: công tác giải ngân nguồn vốn, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, công tác quản lý công trình cấp nước; sự hưởng ứng vào cuộc của người dân được hưởng thụ Chương trình, chất lượng các công trình…

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các sở, ngành, các huyện, thành viên Ban điều hành đã tích cực triển khai Chương trình, đến nay cơ bản đạt yêu cầu các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, vẫn có hạn chế như tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt thấp, tiến độ thi công các công trình chậm, công tác tuyên truyền còn hạn chế. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2022 là năm cuối thực hiện Chương trình, do vậy, yêu cầu các sở, ngành liên quan quyết liệt triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Chương trình. Bên cạnh đó, bám sát nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 252/KH-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn và tiến độ thi công, nâng cao chất lượng các công trình. Có các giải pháp đẩy mạnh, tích cực tuyên truyền, vận động người dân hiểu về lợi ích của Chương trình, trong đó, đối tượng thụ hưởng chính là người dân./.

 

Khánh Ly

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.