Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 28/4/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BVBMNN) tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn Luật BVBMNN. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự tập huấn có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác BVBMNN, văn thư tại các cơ quan: các ban đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; cơ quan Trung ương tại địa phương; huyện ủy, thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và một số đơn vị là đầu mối chấm điểm cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh trật tự cấp tỉnh.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Luật BVBMNN, Luật An ninh mạng là những văn bản quan trọng, tạo hành lang pháp lý và là cơ sở để công tác BVBMNN từng bước đi vào nền nếp, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhất là trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: sau hội nghị, lãnh đạo các cấp, ngành cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm chắc và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về  BVBMNN; chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và quần chúng Nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của công tác BVBMNN. Cùng với đó, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, củng cố, kiện toàn tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng các tiêu chuẩn về chính trị, trình độ, năng lực, đặc biệt là những người làm công tác BVBMNN và làm việc tại các bộ phận thiết yếu, quan trọng; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về BVBMNN ở đơn vị, địa phương mình; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh các vụ lộ, mất BMNN theo quy định của pháp luật.

 

Quang cảnh buổi tập huấn

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý: Ban Chỉ đạo thực hiện công tác BVBMNN cấp tỉnh và cấp huyện phải nâng cao vai trò, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, đề xuất những biện pháp, cách thức nâng cao hiệu quả công tác BVNMNN; tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất, kịp thời phát hiện và tháo gỡ, khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các cơ quan, đơn vị, không để xảy ra sai phạm.

 

Trong chương trình, các đại biểu đã được Thiếu tướng Phạm Văn Vinh, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an phổ biến, quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật BVBMNN và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, tập trung nêu phạm vi, phân loại, ban hành danh mục bí mật Nhà nước (BMNN); trách nhiệm BVBMNN của cơ quan, tổ chức, người đứng đầu; hoạt động BVBMNN như: xác định BMNN và độ mật của BMNN; thời hạn và gia hạn thời hạn BVBMNN; điều chỉnh độ mật; giải mật; tiêu hủy tài liệu, vật chứa BMNN…

 

Đỗ Hoạt

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.