Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
235/GM-UBND Giấy mời dự kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tình hình thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Lộc Bình
234/GM-UBND Giấy mời Dự kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn huyện Văn Lãng
233/GM-UBND Giấy mời Họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1202/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2020, kế hoạch năm 2021 của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn
1201/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
2437/VP-KT Về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
2430/VP-KT Về việc xem xét đề nghị khảo sát, đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Minh Sơn, huyện Hữu Lũng của Công ty Cổ phần lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ an
2429/VP-KT Về việc giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021
2426/VP-KT Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
1200/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRÀNG ĐỊNH 2
808/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
2425/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ
2424/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo các Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)
2422/VP-KGVX Về việc xem xét nội dung mời đặt hàng đào tạo giáo viên tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 năm 2021
2421/VP-THNC Về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX
2420/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Bằng Giang - Kỳ Cùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
2419/VP-KT Về việc khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình phương án giá đất dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang
2418/VP-KT Về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ
2417/VP-KT Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích về dự án Nhà máy tái chế, xử lý chất thải rắn cho Nhân dân vùng dự án
2416/VP-KT Về việc đồng ý giá trị xác định lại hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc
2415/VP-KT Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh cung cấp thông tin, số liệu về giao thông vận tải cho bộ Giao thông vận tải
2414/VP-KGVX Về việc rà soát danh mục, dự toán mua sắm thiết bị phòng học bộ môn và phòng tin học trang bị cho các trường học
2413/VP-KGVX Về việc đón công dân từ tỉnh Bắc Giang trở về Lạng Sơn
792/UBND-KT V/v đề xuất tham gia Dự án Phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp vay vốn Ngân hàng Thế giới WB
2409/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Đề án Nâng cao nhận thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
2407/VP-KT Về việc tham mưu góp ý dự thảo Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025
2405/VP-KT Về việc đồng ý cho nghiên cứu khảo sát và tài trợ lập quy hoạch Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Hữu Lũng
2402/VP-KT Về việc góp ý cho dự thảo Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước
2400/VP-KT Về việc tạo điều kiện, ưu tiên lưu thông đối với các phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
2399/VP-KT Về việc cung cấp hồ sơ, tài liệu và phối hợp làm việc với Đoàn kiểm toán nhà nước
2397/VP-KT Về việc dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
2395/VP-KT Về việc xem xét cơ chế hỗ trợ đối với 02 hộ gia đình bị ảnh hưởng tại Dự án đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập
2394/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về kết quả xây dựng định mức công tác gia cố lớp móng đất bằng xi măng và tro bay sử dụng máy cào bóc tái sinh Sakai PM210 cho đoạn tuyến đường Ái Quốc - Lợi Bác (ĐH.35)
2392/VP-KT Về việc xem xét báo cáo số 248/BC-SKHĐT ngày 11/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
2391/VP-KGVX Về việc đồng ý thẩm định giá que thử xét nghiệm, hóa chất, vật tư phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
2390/VP-KGVX Về việc báo cáo và đề xuất thực hiện Nghị định số 31/2015/NĐ-CP
2389/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, Nghị định số 86/2012/NĐ-CP
2388/VP-THNC Về việc nghiên cứu, tham gia ý kiến tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (kỳ 2)
2387/VP-KT Về việc thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
328/TB-UBND Kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6/2021