Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1217/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
2472/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định về một số chế độ chính sách cho cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng
2470/VP-KT Về việc đôn đốc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
2469/VP-KT Về việc đồng ý phối hợp thực hiện đề tài “Nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) giai đoạn 2021-2025 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam)”
2468/VP-KT Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên cả vợ và chồng
2467/VP-KT Về việc góp ý dự thảo hồ sơ Đề án đảm bảo an ninh tài nguyên nước quốc gia
2466/VP-KT Về việc đề xuất cơ chế quản lý, sử dụng, khai thác công trình cấp nước sạch thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
2465/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về bàn giao đất quốc phòng cho địa phương quản lý, sử dụng
2464/VP-KT Về việc xem xét, hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục xin giao đất để xây dựng Trụ sở làm việc của Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn
2462/VP-TTPVHCC Về việc thực hiện nhiệm vụ về cung cấp DVCTT và cơ chế một cửa tại các Nghị quyết của Chính phủ
2461/VP-KGVX Về việc thương nhân người nước ngoài kinh doanh tại cửa khẩu Tân Thanh
2460/VP-THNC Về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng II lên hạng I năm 2021
2459/VP-KGVX Về việc cử đầu mối và tổng hợp danh sách cán bộ tiếp nhận tài khoản truy cập Hệ thống kết nối tập trung các camera giám sát phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
2458/VP-KT Về việc thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản
2457/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo về nhu cầu, nguồn cải cách tiền lương năm 2020
2456/VP-KGVX Về việc mở rộng Khu dân cư mới tại khối 2 thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
2455/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định về phí, lệ phí hàng hải
2454/VP-KT Về việc đề xuất triển khai Cổng trao đổi thông tin giữa KTNN với đơn vị, được kiểm toán
2452/VP-THNC Về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh tháng 6/2021 kỳ 3 (ngày 23/6/2021)
2451/VP-THNC Về việc nghiên cứu, tham gia ý kiến tại phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (kỳ 3)
2450/VP-KGVX Về việc góp ý Nghị định thay thế Nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ
2449/VP-KGVX Về việc góp ý Nghị định thay thế Nghị định số 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ
1213/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”
1212/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”
1208/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh mục đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản Nhà nước giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý, khai thác (hệ thống cấp nước sạch tại 07 Chi nhánh)
1206/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Tràng Định
2447/VP-THNC Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm chuyên ngành tài chính và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc Bộ Tài chính
2445/VP-KT Về việc đề xuất dự án thực hiện bằng kinh phí Quỹ Hợp tác Mê Công - Lan Thương
2444/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt quyết toán hạng mục công trình hoàn thành
2442/VP-KGVX Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 161 giai đoạn 2021 - 2025
2440/VP-KGVX Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19
2439/VP-KGVX Về việc mua vật tư, test nhanh xét nghiệm SASR-CoV-2 để phát hiện COVID-19
2438/VP-KGVX Về việc góp ý Báo cáo đánh giá và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
2428/VP-KT Về việc quản lý, bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
239/GM-UBND Giấy mời Dự Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ
238/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam -Trung Quốc 6 tháng đầu năm 2021
334/TB-UBND Thông báo về việc hoãn cuộc làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh
332/TB-UBND Thông báo về việc hoãn họp Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 -04/11/2021)
237/GM-UBND Giấy mời dự họp trực tuyến 3 cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
236/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025