Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
527/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4377/VP-KT về việc chủ động phối hợp, cung cấp thông tin theo đề nghị của Nhà đầu tư để thực hiện các nghĩa vụ theo Hợp đồng thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng
4374/VP-TTPVHCC về việc chuẩn bị nội dung đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025
4370/VP-KGVX về việc giao vốn nhận ủy thác tại địa phương năm 2023 và bổ sung vốn ủy thác ngân sách tỉnh năm 2022
4368/VP-KGVX về việc báo cáo tình hình triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
4368/VP-KGVX về việc báo cáo tình hình triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
4367/VP-KT về việc chủ động chuẩn bị cho công tác quyết toán ngân sách nhà nước từ năm 2021 trở đi.
4366/VP-KT về việc dự thảo văn bản góp ý đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
4365/VP-KGVX về việc tổ chức sự kiện "Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam" năm 2022
4364/VP-KT về việc xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 20/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
4363/VP-KT về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn về quy hoạch cảng cạn tại Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
4362/VP-KT về việc cử đại biểu tham dự Hội thảo phòng ngừa và giải quyết tranh chấp phát sinh từ các dự án PPP tại Việt Nam thông qua trọng tài và hòa giải
4361/VP-KT về việc phương án triển khai dự án Chợ kết hợp tổ hợp thương mại dịch vụ Chi Lăng
4360/VP-KT về việc tham mưu thực hiện Công văn số 6224/VPCP-QHQT ngày 20/9/2022 của Văn phòng Chính phủ
4359/VP-THNC về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
1138/VP-THNC về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
4357/VP-THNC về việc gửi tài liệu họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2022 (kỳ 2)
4356/VP-KT về việc góp ý dự thảo Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Hồng - Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
202/KH-UBND Phát động Phong trào thi đua“Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”giai đoạn 2022-2025
1545/QĐ-UBND Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn
1543/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung chỉ tiêu hợp đồng lao động giáo viên năm học 2022-2023 đối với các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND các huyện: Đình Lập, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn theo Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ
1541/QĐ-UBND Thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
1544/QĐ-UBND Về việc ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn năm 2022 để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu định cư và dân cư Bệnh viện, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
1542/QĐ-UBND Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành hính lĩnh vực Giám định y khoa thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
4349/VP-KT về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
4348/VP-KT về việc góp ý dự thảo văn bản góp ý đối với dự thảo Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia và dự thảo Thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
201/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1540/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác xây dựng, xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh
1122/UBND-THNC về việc tổ chức, quán triệt triển khai tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022
1537/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
4347/VP-KGVX về việc dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2022, dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2023, Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
4346/VP-KT về việc đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân, năm 2022
523/TB-UBND Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét đề xuất lựa chọn Danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
4343/VP-THNC về việc đề xuất tiếp nhận Quỹ các dự án Tác động nhanh Hợp tác Mê Công - Sông Hằng
4342/VP-KT về việc xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
4340/VP-KT về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với các dự thảo về giảm thuế TTĐB đối với xăng, thuế GTGT đối với xăng dầu.
4338/VP-KGVX về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
4337/VP-KGVX về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 - năm 2023
4334/VP-KGVX về việc xem xét đề xuất của Tạp chí Xây dựng Đảng về việc xuất bản cuốn sách "Vai trò của các tổ chức Đảng trong xây dựng nông thôn mới"
4332/VP-KT về việc chấp hành các quy định pháp luật trong thực hiện sửa chữa, nâng cấp đập Khuổi Giàn xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình