Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
6035/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện tạm ứng từ ngân sách tỉnh cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
6034/VP-KT Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn chi trả kinh phí tại Việt Nam đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn NSNN
6033/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
6031/VP-KGVX Về việc báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
6029/VP-KGVX Về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024
6028/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.
6026/VP-TH Về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc sau giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân
6025/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng năm 2023
1745/UBND-KT Về việc đồng ý điều chỉnh tên, quy mô và chỉ tiêu sử dụng đất, chuyển tiếp, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dự án Trạm biến áp 220kV Đồng Mỏ và đường dây đấu nối trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện Chi Lăng
1742/UBND-KT Về việc đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động một số dự án đầu tư ngoài ngân sách
2002/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 15 năm 2023)
6022/VP-KT Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2024
6020/VP-KGVX Về việc báo cáo kết quả thu hồi số tiền hưởng sai chế độ ưu đãi người có công
6018/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam
6017/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
6015/VP-KT Về việc phối hợp với Báo Nông nghiệp Việt Nam thực hiện tuyên truyền ngăn chặn nhập lậu, buôn bán, vận chuyển trái phép gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh
6013/VP-TH Về việc xem xét, giải quyết kiến nghị của cử tri xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập
6012/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng khu công nghiệp sinh thái
6011/VP-KGVX Về việc thực hiện một số nội dung về an toàn thực phẩm
6010/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3720/TTr-SGDĐT ngày 28/11/2023
6007/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Báo cáo triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2023
6001/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
6000/VP-TH Về việc góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Khung Chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (lần 2)
5995/VP-NC Về việc tham mưu xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác và phê duyệt dữ liệu CBCCVC
1993/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
1992/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh LS
1740/UBND-KT Về việc đồng ý chủ trương thuê mặt bằng đặt Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Lạng Sơn
1739/UBND-KT Về việc đôn đốc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
2000/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đoạn đường Pò Háng - Pò Phát thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
1999/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương thuê đất để thực hiện Dự án Khai thác mỏ antimon Khòn Rẹ, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1997/QĐ-UBND Về việc thưởng tiền cho các tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng
1996/QĐ-UBND Quyết định Kiểm tra tổng thể việc quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1995/QĐ-UBND Về việc xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với các khoản vay sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2023
1994/QĐ-UBND Về việc tiếp nhận khoản viện trợ của Tổ chức Trẻ em kết nối toàn cầu cho các điểm Trường Mầm non xã Ái Quốc, huyện Lộc Bình
1991/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1989/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng cơ sở dữ liệu
5994/VP-NC Về việc tham mưu triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Phiên họp thứ sáu)
5989/VP-TH Về việc tham dự Hội nghị Hội đồng điều phối vùng Trung du và miền núi phía Bắc (chuyên đề về quy hoạch vùng)
5987/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
5986/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thẩm định giá