Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2150/VP-KT về việc tổ chức Hội nghị cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2022
2144/VP-KGVX về việc tiếp sóng truyền hình trực tiếp Chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực hiện Pháp
2141/VP-KT về việc liên quan đến công tác quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại
2140/VP-KT về việc xử lý trùng lấn phạm vi thực hiện dự án Đường điện và Trạm hạ thế 110 kV Lộc Bình và dự án Khu đô thị sinh thái và du lịch điểm đến chân núi Mẫu Sơn
2138/VP-KT về việc trình UBND tỉnh quyết định giao xe ô tô cứu thương phục vụ công tác cho các đơn vị
2136/VP-KT về việc thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1863-TB/VPTU ngày 14/5/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy
858/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 05 năm 2022)
855/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Na Dương 2, huyện Lộc Bình
264/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề để kiểm điểm, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn
2128/VP-THNC về việc thực hiện nội dung về trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
2124/VP-KT về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
2119/VP-KT về việc thực hiện tiếp nhận các điểm đất quốc phòng đã được chấp thuận chuyển giao cho địa phương quản lý, sử dụng
2105/VP-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg và Quyết định số 583/QĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
2104/VP-KT về việc triển khai tiếp các bước của Dự án "Phát triển CSHT thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn"
2103/VP-KT về việc nghiên cứu các nội dung đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tăng cường công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường địa phương
2102/VP-KT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đơn vị kinh doanh vận tải, người điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải, xe mô tô 2 bánh vận chuyển hành khách, hàng hóa có ứng dụng công nghệ
2101/VP-KT về việc nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh thực hiện Công văn số 2935/VPCP-KTTH ngày 11/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về tác động tăng giá nhiên liệu đến giá dịch vụ vận tải các lĩnh vực
2100/VP-KT về việc thực hiện nội dung thuộc trách nhiệm của địa phương tại Quyết định số 607/QĐ-BGTVT ngày 12/05/2022 của Bộ Giao thông vận tải về điều chuyển, tếp nhận một số đoạn tuyến thuộc QL.4A, QL.3B trên địa bàn tỉnh
2098/VP-KT về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông về điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục công trình Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.239 đoạn từ Km15+700 - Km23+500
2097/VP-KT về việc xem xét đề xuất điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
117/KH-UBND Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
860/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 06 năm 2022)
859/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải và rác thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn
852/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
850/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu Trục trung tâm Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỷ lệ 1/2000
847/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Cổng thông tin cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn
845/QĐ-UBND Về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho các huyện, thành phố kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;...COVID-19
842/QĐ-UBND Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND các huyện, thành phố năm 2022
838/QĐ-UBND Về việc công nhận thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là đô thị loại V
837/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài: "Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn"
836/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất chế biến gỗ xanh - Thành An Greenwood
2095/VP-KGVX về việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội
2094/VP-KT về việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/CP ngày 12/5/2022 của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội
2093/VP-KT về việc xem xét, tham mưu hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cầu qua sông Kỳ Cùng thuộc địa phận xã Băc Hùng và xã Bắc Việt
2091/VP-KT về việc xem xét đề nghị của UBN huyện Tràng Định về việc ủy quyền phê duyệt điều chỉnh phương án phân bổ vốn thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2022
2090/VP-KT về việc tham mưu xử lý tài sản trên đất đã thu hồi của Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn do tự nguyện trả lại đất
2082/VP-KGVX về việc xem xét Báo cáo xin chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu và số hóa thông tin quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"
2080/VP-THNC về việc thực hiện Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
2079/VP-KT về việc tham mưu góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP
2077/VP-KT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022