Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
4072/VP-KT Về việc tổ chức thực hiện hướng dẫn của Bộ Công Thương về mở cửa trở lại chợ truyền thống, chợ đầu mối
4071/VP-KT Về việc xem xét, giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Xăng dầu và Thương mại Lạng Sơn liên quan đến chấp thuận địa điểm xây dựng cửa hàng xăng dầu
4070/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030
4066/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ
4065/VP-KT Về việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 47/2021/NĐ-CP
4060/VP-KGVX Về việc thực hiện Công văn số 4111/BGDĐT-KHTC ngày 20/9/2021 của Bộ GDĐT
4057/VP-KGVX Về việc tạo điều kiện người nước ngoài và lái xe qua các Chốt kiểm dịch y tế liên ngành đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
1916/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật - Dự toán dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn”
4052/VP-KT Về việc thực hiện Công văn số 5858/BNN-PCTT ngày 16/9/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4048/VP-THNC Về việc đề xuất giải quyết kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư
4045/VP-KT Về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 116/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính.
4044/VP-KT Về việc yêu cầu bổ sung làm rõ một số nội dung báo cáo vướng mắc tại dự án Cải tạo nâng cấp Quốc Lộ 4B đoạn Km3+700-Km18
4043/VP-KT Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến dự án Nghị định về thuế giá trị gia tăng.
4041/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Dự thảo Kế hoạch Tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực trong thời gian các địa phương nới lỏng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
4039/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục IVa của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ Giao thông vận tải
4038/VP-KT Về việc dự thảo Báo cáo 5 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/06/2016 của Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số
4036/VP-KT Về việc tham mưu góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
4035/VP-KT Về việc tham mưu góp ý hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
1915/QĐ-UBND Về việc sửa đổi khoản 6 Điều 1 Quyết định số 127/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự và pháp y Công an tỉnh Lạng Sơn
1914/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án Khu ở mới sinh thái sông Kỳ Cùng, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
1913/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án “Ngôi trường hy vọng Samsung” tại thôn Trung Cấp, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn do Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam và Tổ chức Korea Food for the Hungry International Hàn Quốc tài trợ
1912/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
1908/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 tỉnh Lạng Sơn năm 2022
1907/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu dự án do Trung ương quản lý ở địa phương thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số g
1905/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nướcđoạn từ Km5-Km8, ĐT.246
1904/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cục bộ các vị trí hư hỏng nền, mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước đoạn Km0+00 - Km5+00 ĐH.88, huyện Chi Lăng
1903/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Xây dựng công trình Cầu 17/10 (Cầu Thác Mạ), địa phận xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
1902/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1307/UBND-KGVX V/v tiếp tục quyết định các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo ủy quyền trên địa bàn huyện Văn Lãng
4032/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện Công văn số 6262/BKHĐT-HTX ngày 17/9/2021 về khen thưởng tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
4030/VP-KT Về việc đồng ý xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu, Khu công nghiệp, các cửa khẩu ngoài Khu kinh tế cửa khẩu
4028/VP-KT Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh dự án Cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan
4026/VP-KGVX Về việc thẩm định danh mục, dự toán và nguồn kinh phí mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 năm học 2021 - 2022 cho các trường có học sinh bán trú tại các vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
4024/VP-KT Về việc uỷ quyền họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2021
4023/VP-KT Về việc góp ý dự thảo các Thông tư quy định về thu phí trong lĩnh vực môi trường
4021/VP-KT Về việc thẩm tra Tờ trình số 2776/TTr-SGDĐT ngày 20/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
4020/VP-KT Về việc tiếp tục trao đổi để sớm khôi phục phương thức giao nhận hàng hóa xuất, nhập khẩu tại cặp cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài và hoạt động thông quan hàng hóa tại cặp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Vài
4015/VP-KT Về việc xem xét đề xuất chủ trương cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công Thương
4014/VP-KT Về việc xem xét hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình giếng khoan tại Khu vực cách ly số 2/trung đoàn 123
4013/VP-KT Về việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ duy trì chăm sóc cây xanh tại các cửa khẩu: Hữu Nghị, Chi Ma, Cốc Nam, Tân Thanh