Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
3886/VP-KT Về việc chuẩn bị nội dung làm việc trực tuyến với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW)
3881/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai một số nội dung thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
3880/VP-KT Về việc dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2020
3878/VP-KT Về việc báo cáo kết quả thực hiện Thông tư số 26/2009/TT-BNN ngày 11/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3874/VP-KT Về việc không bổ sung thêm vốn từ ngân sách nhà nước cho Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Lạng Sơn
3872/VP-KT Về việc tham mưu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA
3871/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh thiết kế hạng mục Nhà 03 lớp học Trường Mầm Non xã Hòa Bình, huyện Bình Gia
3870/VP-KT Về việc xác định dự toán chi phí quản lý thu phí đối với Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
3869/VP-KT Về việc bố trí kinh phí thanh toán công trình sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường đoạn Km0 -Km1+500 đường Bản Hẻo - Phiêng Lầy, xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan
3868/VP-KT Về việc đồng ý công trình thực hiện thí điểm ứng dụng Đề tài sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn
3867/VP-KT Về việc xem xét, hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư VIEGANIC thực hiện trình tự, thủ tục đăng ký đầu tư dự án Khu du lịch thảo nguyên Đồng Lâm
3866/VP-KT Về việc giải quyết kiến nghị của UBND huyện Chi Lăng
3865/VP-KT Về việc dự thảo văn bản chỉ đạo thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 và dự thảo báo cáo kết quả thực hiện
3862/VP-KGVX Về việc triển khai Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
3861/VP-KGVX Về việc phối hợp tuyên truyền về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU
3860/VP-KGVX Về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc rà soát, cập nhật dữ liệu địa chỉ trên địa bàn tỉnh
1874/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách các hộ gia đình được thuê căn hộ tại Nhà ở xã hội, Khu đô thị phía Đông, thành phố Lạng Sơn năm 2020
1873/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở Sở Ngoại vụ
1871/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1870/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1869/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1866/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thí điểm cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững trên địa bàn huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1865/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thiện Hòa, huyện Bình Gia
1877/QĐ-UBND Về việc tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”
1876/QĐ-UBND Về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
1867/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Xây dựng
1863/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư tại Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
3856/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
3855/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
3854/VP-KT Về việc xem xét đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương Dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng
3853/VP-KT Về việc rà soát, trình giao chi tiết các nguồn vốn còn tồn của kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020
3852/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2021 - 2025
3851/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030
3850/VP-KGVX Về việc tổ chức các giải thể thao trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
3848/VP-KT Về việc tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai tại Công văn số 109/TWPCTT ngày 09/9/2020
3845/VP-KGVX Về việc gửi tài liệu phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025
3842/VP-THNC Về việc xây dựng lại Phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2025
3841/VP-KGVX Về việc xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp
3836/VP-KT Về việc dự thảo văn bản phúc đáp đề nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực X liên quan đến Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên
3835/VP-KT Về việc hỗ trợ thu nợ tiền nợ thuế và kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng của UBND huyện Tràng Định