Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
408/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế và Nghị quyết của HĐND
407/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị công bố quyết định kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
406/GM-UBND Giấy mời dự họp trực tuyến Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn quý III năm 2022
405/GM-UBND Giấy mời họp trực tuyến lấy ý kiến đối với dự thảo“Báo cáo đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19”
404/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bổ sung tiêu chuẩn, định mức xe ôtô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 32
403/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
402/GM-UBND Giấy mời họp xem xét tiến độ, công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ thương mại Quốc tế Việt -Trung (Lạng Sơn 2022)
401/GM-UBND Giấy mời hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
400/GM-UBND Giấy mời dự cuộc họp do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì về việc thực hiện Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B, đoạn Km18-Km80 thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội
399/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2022 (kỳ 2) (Ngày 29, 30 tháng 9 năm 2022)
398/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập"
397/GM-UBND Giấy mời dự Diễn đàn trực tuyến về kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2022
396/GM-UBND Giấy mời họp xem xét,giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư,hóa chất, trang thiết bị y tế và mua sắm trang thiết bị giáo dục năm 2022
395/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Hữu Lũng năm 2022
394/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình, Báo cáo của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; tình hình thực hiện kết luận,
393/GM-UBND Giấy mời họp xem xét phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn đến năm 2030
392/GM-UBND Giấy mời dự họp sơ kế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 9 tháng đầu năm 2022
390/GM-UBND Giấy mời họp xem xét đề xuất lựa chọn danh mục dự án ưu tiên đầu tư trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
389/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
508/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian dự làm việc với Đoàn giám sát Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giai đoạn từ ... tỉnh Lạng Sơn
388/GM-UBND Giấy mời họp đánh giá số liệu GRDP sơ bộ quý II, 6 tháng và ước tính quý III, 9 tháng năm 2022
386/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp
385/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB)
384/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn giám sát Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giai đoạn từ 01/01/2018 đến 31/12/2021 trên địa bàn tỉnh Lạng
383/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Lộc Bình năm 2022
382/GM-BTCCT Giấy mời họp Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022
381/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
380/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2022
379/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin đối ngoại và công tác báo chí năm 2022
378/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn các huyện, thành phố (kỳ tháng 8/2022)
499/TB-UBND Thông báo hoãn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Quốc Việt, huyện Tràng Định
496/TB-UBND Thông báo về việc thay đổi thời gian họp chuyên đề theo Giấy mời số 369/GM-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh
377/GM-UBND Giấy mời họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19
376/GM-UBND Giấy mời dự họp Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác để thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
375/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị công bố quyết định kiểm toán việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư các công trình giao thông, dân dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2021
489/TB-UBND Thông báo thay đổi thời gian họp UBND tỉnh tháng 9/2022(kỳ 1)
374/GM-UBND Giấy mời họp xem xét tiến độ, công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ thương mại Quốc tế Việt -Trung (Lạng Sơn 2022)
373/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất
372/GM-UBND Giấy mời kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Quốc Việt, huyện Tràng Định
371/GM-UBND Giấy mời họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2022(kỳ 1) (Ngày 12, 13 tháng 9 năm 2022)