Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

100% đơn vị hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028, đến hết ngày 20/6/2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo 11/11 Hội Nông dân các huyện, thành phố và 200/200 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội điểm huyện Bắc Sơn

 

Các đơn vị đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong việc triển khai, tổ chức đại hội và nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện trình đại hội, nhất là báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành được quan tâm thực hiện; tiến hành tổ chức đại hội đúng quy trình, quy định, có chất lượng, hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng Điều lệ Hội và sát với tình hình thực tiễn.

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, đại hội cấp xã đã bầu ra 2.253 đồng chí ủy viên ban chấp hành, 615 đồng chí ủy viên ban thường vụ Hội Nông dân khóa mới; đại hội cấp huyện đã bầu ra 279 đồng chí ủy viên ban chấp hành, 71 đồng chí ủy viên ban thường vụ Hội Nông dân khóa mới có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đề ra.

 

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân khóa mới tại xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng

 

Tại các đại hội đều xây dựng gian trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn, quy tụ những sản phẩm nông sản đảm bảo an toàn, chất lượng tiêu chuẩn do chính người nông dân làm ra, đã để lại nhiều ấn tượng cho các đại biểu dự đại hội cũng như góp phần khẳng định sự tham gia sâu sắc của cán bộ, hội viên, nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa phương.

 

Hội cơ sở cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền về đại hội góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận dụng linh hoạt các phương thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện của đơn vị. Một số đơn vị còn tổ chức các hoạt động văn hóa, hội diễn văn nghệ, giải thi đấu thể thao chào mừng đại hội, tạo không khí thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia.

 

Đồng chí Hoàng Văn Ngôn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: “Đại hội Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp hội và giai cấp nông dân trong tỉnh; là dịp tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới. Qua đó, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh đối với sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội tiêu biểu, trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

 

Thành công của đại hội Hội Nông dân cấp huyện và cấp cơ sở đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và cấp ủy các cấp, tinh thần chủ động, dân chủ, sáng tạo của Hội Nông dân các cấp; là tiền đề quan trọng để Hội Nông dân tỉnh tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9/2023.

 

Hoàng Hải Yến

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.