Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh về tình hình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/10/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với UBND tỉnh giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Thực hiện Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã, sáp nhập thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, qua đó tạo điều kiện tập trung huy động nguồn lực để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, tỉnh đã thực hiện sắp xếp 51 ĐVHC cấp xã thành 25 ĐVHC cấp xã mới (giảm 26 ĐVHC cấp xã); ngoài ra thực hiện mở rộng địa giới hành chính của 06/10 thị trấn. Thực hiện việc sáp nhập, tính đến 31/12/2018 toàn tỉnh hiện có 2.025 thôn, tổ dân phố (giảm 288 thôn, tổ dân phố). Đến hết tháng 4/2020, đã thực hiện tinh giản biên chế 91/256 người, số cán bộ, công chức còn lại tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế trong 5 năm tới; có 44/200 ĐVHC cấp xã thực hiện chủ trương Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã (đạt 22%)...

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian qua UBND tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã, sáp nhập thôn, khối phố, tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Đồng chí cảm ơn các ý kiến của Đoàn giám sát và khẳng định thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các phần việc chưa hoàn thành bảo đảm yêu cầu, tiến độ.

 

Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã, sáp nhập thôn, khối phố đã được tỉnh triển khai thực hiện tốt, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế. Thời gian tới, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các huyện có phương án, lộ trình cụ thể sắp xếp cán bộ dôi dư; rà soát, đánh giá việc thực hiện chủ trương Bí thư kiêm Chủ tịch xã, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn để xem xét việc thực hiện tiếp cho phù hợp; tăng cường quản lý tài sản công, khẩn trương thực hiện việc cấp, đổi các loại giấy tờ cho người dân; tăng cường công tác tuyên truyền về việc sắp xếp, sáp nhập tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Đối với 10 xã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2021 – 2030, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các huyện khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, kế thừa kết quả của giai đoạn trước, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân để tham mưu thực hiện hiệu quả; đồng thời tham mưu về chế độ đối với công an viên bảo đảm sát tình hình thực tế… Đối với các kiến nghị, đề xuất, đoàn giám sát tiếp thu và trình Quốc hội nghiên cứu, xem xét.

 

Thùy Linh

Đánh giá