Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc và xã Thái Bình; dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1

Ngày 10/9/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập); dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1.

 

 

Đoàn công tác kiểm tra Biển chào mừng Đại hội Đảng và công trình đường tuyến nhánh

 

Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc và xã Thái Bình có tổng chiều dài toàn tuyến gần 77km, đến nay đã hoàn thành tuyến chính. Đoạn tuyến bổ sung Ái Quốc-Lợi Bác, có chiều dài 20km, đến nay nền đường đã hoàn thành 13km, cống tròn, cống bản hoàn thành 12/50 vị trí đạt 24%, kè bê tông xi măng thi công đạt 100/400m3.

 

Đoàn công tác kiểm tra thực tế công trình Hồ chứa nước Bản Lải

 

Đối với Dự án Hồ chứa nước Bản Lải, đến nay, Ban Quản lý dự án và xây dựng thuỷ lợi 2 (Ban 2) đã hoàn thành hạng mục đập dâng, gia công, chế tạo lắp đặt phần cơ khí, mua sắm thiết bị vận hành. Hạng mục tràn tường ngực xả lũ: Các trụ pin, trụ biên đã đạt cao trình+295-370.