Sáng ngày 31/5/2021, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015, giai đoạn 2016 - 2021. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Quân khu I, lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

Trong giai đoạn 6 năm (2016 - 2021), thực hiện Luật NVQS luôn được cấp ủy, chính quyền và Hội đồng NVQS các cấp lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, từ công tác tuyên truyền đến triển khai, tổ chức thực hiện. Giai đoạn 2016-2021, UBND cấp huyện, xã thực hiện nghiêm túc các bước tuyển quân, đảm bảo chặt chẽ, công khai, công bằng đúng pháp luật. Toàn tỉnh đã tổ chức đăng ký được 21.799 công dân nam đủ tuổi 17 (chiếm 2,65% tổng dân số) và 116.737 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (chiếm 14,2% tổng dân số). UBND cấp xã gọi 51.240 công dân sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, trong đó có mặt 51.115 công dân (đạt 99,76%). Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách, nắm bắt tâm tư tình cảm đối với quân nhân tại ngũ, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương và gia đình quân nhân.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Hội đồng NVQS các cấp đạt được trong 6 năm qua, qua đó, công tác tuyển quân hàng năm luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu, có chất lượng, chính sách hậu phương quân đội luôn được quan tâm thực hiện tốt. Đồng chí đề nghị Hội đồng NVQS các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và các văn bản về công tác quốc phòng địa phương, quan tâm chú trọng đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện tốt Luật NVQS và công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực; tổ chức đăng ký, quản lý tốt nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS; tăng cường chất lượng chuyên môn các hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự cả về nhân lực và trang thiết bị y tế; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, quan tâm tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho công dân nhập ngũ và gia đình có con em nhập ngũ…

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 10 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật NVQS giai đoạn 2016-2021./.

 

Bích Diệp