Ngày 16/11/2020, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ thứ 2 (khóa XVII).

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các dự thảo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 và dự kiến kế hoạch năm 2021. Theo đó, năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, chủ động, sáng tạo, linh hoạt tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, vừa phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, năm 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 2,03%. Các lĩnh vực kinh tế được duy trì ổn định và có tăng trưởng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 6,2 nghìn tỷ đồng, bằng 100,9% dự toán. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại được củng cố, ngày càng vững mạnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Về mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021, các đại biểu thống với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7-7,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 5.800 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn khoảng 28-29 nghìn tỷ đồng.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2020, bên cạnh những thuận lợi, kinh tế xã hội của tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Đồng chí yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác. Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư đến với Lạng Sơn, ưu tiêu đầu tư các công trình lớn, trọng điểm, cấp thiết, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục nghiên cứu, đề ra giải pháp khắc phục triệt để hạn chế đã chỉ ra.

 

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận và đồng ý về mặt chủ trương đối với các tờ trình về nội dung xin chủ trương thành lập Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh trực thuộc UBND tỉnh; chủ trương lập đề án xây dựng, phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và cho ý kiến về chương trình hoạt động đối ngoại của tỉnh năm 2021; báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số 13, ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của về chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng huy hiệu 50 năm tuổi đảng trở lên; các tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy về dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII; chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác.

 

Đỗ Hoạt