Sáng ngày 15/10/2020, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình triển khai nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng,nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2020.

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Sở Xây dựng hiện gồm 05 phòng và 02 đơn vị trực thuộc. Trong năm 2020, Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ trọng tâm đều được Sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm đạt hiệu quả cao nhất như: Tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2035; tiếp tục nâng cao chất lượng lập, thẩm định quy hoạch và hướng dẫn UBND cấp huyện, các nhà đầu tư trong công tác lập quy hoạch, thẩm định đồ án quy hoạch; nâng cao chất lượng thẩm định dự án, thiết kế xây dựng công trình bảo đảm chất lượng, tiến độ; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và chất lượng công trình xây dựng; hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Mẫu Sơn đến năm 2040… Trong 9 tháng đầu năm, có 263 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trên phần mềm quản lý nhiệm vụ và giao thường xuyên; đã hoàn thành 187/187 nhiệm vụ đến thời hạn phải hoàn thành.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng trong việc tham mưu với tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020, đồng chí đề nghị Sở tiếp tục tập trung thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND tỉnh giao trong năm 2020 bảo đảm tiến độ và chất lượng; về thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, Sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, chương trình xây dựng nông thôn mới...; bên cạnh đó, Sở cùng cần quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức của Sở./.

 

Bích Diệp