Sáng ngày 14/10/2020, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) đã diễn ra Hội nghị trực tuyến trao đổi công tác giáo dục - giáo dục nghề nghiệp giữa các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang. Tại điểm cầu Quảng Tây, Trung Quốc, có đồng chí Hoàng Ngọc Vinh, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc, lãnh đạo Sở Giáo dục Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc.

 

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn hoan nghênh sáng kiến của các Sở Giáo dục hai bên trong việc thiết lập và duy trì cơ chế Hội nghị trao đổi về công tác giáo dục - giáo dục nghề nghiệp định kỳ mỗi năm một lần; đồng thời, đánh giá cao những kết quả hợp tác trong lĩnh vực giáo dục mà hai bên đã đạt được, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo trình độ đại học và sau đại học, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc và tiếng Việt thông qua hình thức cấp học bổng, trao đổi giáo viên và lưu học sinh… Qua đó, đóng góp tích cực, vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc đã tập trung thảo luận, đánh giá công tác hợp tác, trao đổi trong thời gian qua giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, đề xuất giải pháp tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực.

 

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội 4 tỉnh biên giới Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ

 

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên đã đi đến thống nhất, ký kết biên bản ghi nhớ một số nội dung về việc tăng cường và thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong công tác giáo dục, giáo dục nghề nghiệp giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây, Trung Quốc như: Tiếp tục duy trì cơ chế hội nghị trao đổi về công tác giáo dục - giáo dục nghề nghiệp giữa hai bên định kỳ mỗi năm một lần; thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình học tập của sinh viên 4 tỉnh, khu theo diện quỹ học bổng của chính quyền giữa hai bên; tăng cường công tác trao đổi, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, giảng viên, giáo viên; hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của 4 tỉnh biên giới Việt Nam ở một số ngành nghề như: Tiếng Trung Quốc, hướng dẫn và kinh doanh du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn, công nghệ ô tô, cơ khí./.

 

Bích Diệp