Chiều ngày 26/9/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

 

Đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII

 

Trong chương trình, Đại hội đã nghe thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Các đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Hồ Tiến Thiệu tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị cũng bầu 11 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Thị Loan, Chánh Thanh tra tỉnh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI không tái cử khóa XVII

 

Ngày 27/9/2020, Đại hội tiếp tục làm việc với các nội dung: thảo luận tại các tổ về văn kiện; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo tổng hợp các ý kiến tại Đại hội tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

Nhóm Phóng viên