Ngày 23/9/2020, Đoàn công tác Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) do đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh trao đổi về tình hình thực hiện công tác quản lý hoạt động và quản lý viện trợ PCPNN, hoạt động của các tổ chức PCPNN tại tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Giai đoạn 2018 - 2020, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 11 dự án PCPNN với tổng số vốn là 600.074 USD và 15 khoản viện trợ phi dự án với tổng giá trị 246.765 USD. Hiện nay, toàn tỉnh có 18 tổ chức PCPNN đã đăng ký hoạt động, 04 tổ chức tài trợ các dự án còn hiệu lực gồm Terre des Hommes - Đức, Alilianz Mission (AM) - Đức, AHF (AIDS Healthcare Foundation) - Mỹ, Room To Read Việt Nam, với 06 dự án PCPNN đang hoạt động, tổng số vốn là 306.197 USD. Các dự án PCPNN chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực như giáo dục, y tế, chăn nuôi, cải thiện sinh kế cho đồng bào các vùng khó khăn..., qua đó góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của một bộ phận người dân trên địa bàn.

 

Tại buổi làm việc, các sở, ngành đã làm rõ thêm một số vấn đề đoàn công tác quan tâm như công tác bảo đảm an ninh của các tổ chức PCPNN, việc thực hiện các văn bản pháp quy mới, giấy phép hoạt động của các tổ chức PCPNN tại tỉnh.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao sự hỗ trợ của các tổ chức PCPNN vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua. Thời gian tới, đồng chí mong muốn Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN tiếp tục trao đổi, phối hợp, giúp Lạng Sơn thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý và vận động các nguồn viện trợ PCPNN; giới thiệu các tổ chức PCPNN có đầy đủ tư cách pháp nhân, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhu cầu của tỉnh đến hoạt động viện trợ tại các địa bàn, các lĩnh vực còn nhiều khó khăn.

 

Trưởng đoàn công tác phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Ban Điều phối viện trợ nhân dân đánh giá công tác PCPNN tại Lạng Sơn được triển khai hiệu quả, việc quản lý cơ bản thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý, vận động viện trợ của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh; có cơ chế, chính sách phù hợp để giữ chân các tổ chức PCPNN đang hoạt động tại tỉnh; tiếp tục quan tâm quán triệt Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 24/01/2003, Kết luận số 98-KL/TW ngày 28/6/2014 của Ban Bí thư đến các cấp cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất của công tác PCPNN; tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin giữa tỉnh với các cơ quan trung ương, giữa tỉnh với cơ sở về công tác PCPNN. Đoàn công tác tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của tỉnh và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh về công tác này.

 

Ngay sau buổi làm việc, đoàn đã đi thăm, kiểm tra Dự án “Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng”.

 

Thùy Linh