Ngày 16/9/2020, huyện Bình Gia tổ chức Lễ đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Thanh long Bình Gia” cho sản phẩm Thanh long của huyện.

 

New Picture (6).png

Đón nhận văn bằng bảo hộ NHTT “Thanh long Bình Gia”

 

Trên địa bàn huyện Bình Gia, diện tích Thanh long hiện có khoảng 16 ha, trong đó, có khoảng trên 10,5 ha đã cho quả. Mỗi năm tăng diện tích gieo trồng trung bình 2 -3 ha, được trồng tại các xã Tân Văn, Thị Trấn, Hoàng Văn Thụ và một số xã trên địa bàn. Năng suất bình quân đạt trên 22 tạ/ha, sản lượng quả đạt 220 tấn, giá bán bình quân 20.000 đồng/1kg quả, thu nhập đạt 440 triệu đồng/ha.

 

New Picture (7).png

Sản phẩm Thanh long Bình Gia

 

Quá trình hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ với các hoạt động liên quan như điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất, kinh doanh, xác định và xây dựng bản đồ vùng trồng, phân tích các chỉ tiêu chủ yếu của sản phẩm, thiết kế mẫu nhãn hiệu tập thể,… Cuối tháng 8/2020, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định công nhận nhãn hiệu “Thanh long Bình Gia” cho sản phẩm Thanh long.

 

Đây là cơ hội lớn để huyện Bình Gia giới thiệu, quảng bá, liên kết chuỗi tiêu thụ sản phẩm, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững./.

 

Vi Hoa