Chiều ngày 17/9/2020, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” và phát động Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2021. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các cơ quan báo chí trung ương, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Chỉ thị số 43-CT/TW, Kế hoạch số 140-KH/TU, ngày 21/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch của Hội Nhà báo tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW. Trong chương trình, Hội Nhà báo tỉnh đã thông qua Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch và Thể lệ giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất. Theo thể lệ, đối tượng tham dự giải là công dân Việt Nam, bao gồm những nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh có tác phẩm báo chí viết về Lạng Sơn phù hợp với tiêu chí của giải, ở 5 loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí. Mỗi tác giả, nhóm tác giả được dự thi tối đa 02 tác phẩm. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm trước ngày 28/2/2021, tính theo dấu bưu điện.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động Giải Báo chí tỉnh lần thứ nhất

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn đã phát động Giải báo chí tỉnh lần thứ nhất. Đồng chí khẳng định, Giải báo chí tỉnh được tổ chức nhằm tôn vinh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Lạng Sơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện để tập thể, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ; đây cũng là tiền đề để tỉnh lựa chọn các tác phẩm báo chí có chất lượng cao tham dự giải Báo chí Quốc gia trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Giải báo chí, nhằm động viên, thu hút đông đảo những người làm báo tham gia Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn./.

 

Bích Diệp