Chiều ngày 05/8/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp thẩm định, xét đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 đối với xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn và xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định  phát biểu tại cuộc họp

 

Qua rà soát đánh giá về quy trình thủ tục, bộ hồ sơ cả 2 xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn và xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan đã thực hiện bảo đảm đầy đủ về trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau khi thẩm định hồ sơ đề nghị của 2 xã cho thấy các xã đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí theo quy định. Sau khi thảo luận, các thành viên Hội đồng thẩm định đã tổ chức bỏ phiếu công nhận. Kết quả, 100% số phiếu đồng ý công nhận 2 xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn và Hữu Lễ huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị thời gian tới, 2 xã Tân Lập, Hữu Lễ cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường; tiếp tục quan tâm chỉ đạo tập trung nguồn lực để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt./.

 

Bích Diệp