Trong 2 ngày 27 và 28/6/2020, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Thông tin và Đào tạo, Cục An toàn Bức xạ và hạt nhân tổ chức lớp đào tạo an toàn bức xạ cho gần 40 học viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Toàn cảnh lớp đào tạo

 

Tại lớp tập huấn, các học viên là những cán bộ phụ trách an toàn bức xạ, nhân viên bức xạ làm việc tại cơ sở có sử dụng, lưu giữ các thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã được phổ biến, hướng dẫn các nội dung trong chương trình đào tạo gồm: Khái niệm cơ bản về bức xạ ion hóa; tương tác của bức xạ gamma và tia X với vật chất; gia đo bức xạ; hiệu ứng sinh học của bức xạ; bảo vệ chống chiếu xạ ngoài; nguyên lý hoạt động của thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và các vấn đề an toàn bức xạ liên quan,…

 

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được cập nhật, bổ sung kiến thức chuyên sâu và thông tin mới về an toàn bức xạ. Đồng thời, góp phần tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị trong bảo đảm an toàn bức xạ theo quy định của Luật Năng lượng nguyên tử./.

 

Vi Hoa