Ngày 23/6/2020, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) thu ngân sách nhà nước (NSNN) tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của BCĐ thu NSNN tỉnh.

 

Trong 6 tháng đầu năm, BCĐ thu NSNN tỉnh vừa quyết liệt trong công tác phối hợp phòng chống dịch bệnh, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Các ngành thành viên BCĐ thu NSNN tỉnh, các huyện, thành phố đã đề ra nhiều giải pháp sáng tạo, kịp thời, linh hoạt để đẩy mạnh thông quan, tháo gỡ khó khăn về xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng cường khai thác các nguồn thu có tiềm năng để bù đắp cho các khoản thu giảm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ước tổng thu NSNN 6 tháng đầu năm được 2.985 tỷ đồng, đạt 48,5% dự toán, bằng 89,4% so với cùng kỳ. Trong đó ước thu nội địa được 1.278 tỷ đồng, đạt 46,5% dự toán UBND tỉnh giao, bằng 82,2% so với cùng kỳ; ước thu xuất nhập khẩu được 1.700 tỷ đồng, đạt 50% dự toán, bằng 96,6% so với cùng kỳ.

 

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra các khó khăn, vướng mắc, đồng thời đưa ra các giải pháp để thúc đẩy tăng thu NSNN những tháng cuối năm.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các sở, ngành, các huyện, thành phố trong công tác thu NSNN 6 tháng đầu năm. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan thành viên BCĐ, các huyện, thành phố tiếp tục nuôi dưỡng nguồn thu, rà soát các nguồn thu, sắc thuế, rà soát quỹ đất, phí, lệ phí, các lĩnh vực liên quan đến khoáng sản, lĩnh vực vận tải… để tăng nguồn thu, bù đắp vào các khoản thu bị giảm do dịch bệnh Covid-19; tiếp tục trao đổi, hội đàm đề nghị phía Trung Quốc mở cửa hoạt động các cửa khẩu phụ còn lại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch thu thuế cho các tháng cuối năm, tăng cường kiểm soát chi, làm tốt công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm việc nộp thuế. Phấn đấu thu NSNN năm 2020 đạt chỉ tiêu dự toán tỉnh giao.

 

Thùy Linh