Chiều 22/6/2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động chiến dịch “Vệ sinh tay” năm 2020 cho nhân viên Bệnh viện.