Trong 2 ngày 11, 12/6/2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lạng Sơn tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực hoạt động cho xã, phường trọng điểm về HIV/AIDS năm 2020”.