Ngày 10/6/2020, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại các khách sạn để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do người được cách ly tự nguyện chi trả.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết kuanaj cuộc họp

 

Theo báo cáo của Sở Y tế, qua khảo sát, kiểm tra thực tế, trên địa bàn thành phố Lạng Sơn có hai khách sạn đảm bảo đủ điều kiện để thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tại tỉnh Lạng Sơn, gồm Khách sạn Mường Thanh Luxury Lạng Sơn với số lượng 140 phòng và Khách sạn Công đoàn Lạng Sơn với 29 phòng. Phương án cách ly y tế tại khách sạn được thực hiện chặt chẽ theo đúng quy định.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, tập trung vào các vấn đề: Công tác khám sàng lọc cho các trường hợp cách ly tự nguyện chi trả tại các cơ sở cách ly y tế, thực hiện công khai các bảng giá dịch vụ theo quy định, việc hỗ trợ phiên dịch, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong việc khảo sát, xác định các cơ sở cách ly y tế tập trung và xây dựng phương án cách ly tại các khu vực này. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, Nhân dân xung quanh khu vực cách ly để tạo sự đồng thuận, tránh gây hoang mang trong dư luận; đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tại tỉnh nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Bên cạnh đó, cần xây dựng các phương án, phân công trách nhiệm cụ thể đảm bảo việc thực hiện cách ly được chặt chẽ, an toàn, đúng quy định./.

 

Bích Diệp