Trong tháng 5/2020, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 06 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 600 cán bộ hội cấp xã, chi hội nông dân cơ sở tại 06 huyện: Văn Lãng, Tràng Định, Cao Lộc, Đình Lập, Lộc Bình, Văn Quan.

 

 

Tại Hội nghị, các học viên đã được lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh phổ biến, truyền đạt những chuyên đề cơ bản về công tác Hội và phong trào nông dân như: củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nghiệp vụ quản lý quỹ hỗ trợ nông dân; xây dựng và phát triển mô hình kinh tế tập thể... Bên cạnh đó, các học viên còn được giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, những cách làm hay trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của tổ chức Hội cơ sở.

 

Qua các lớp tập huấn góp phần giúp các học viên, nhất là đội ngũ cán bộ hội vừa được kiện toàn tại các thôn, xã sau khi sáp nhập nắm bắt được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác Hội trong tình hình hiện nay, có thêm những kiến thức cần thiết để vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở địa phương mình; tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân./.

 

Hoàng Hải Yến