Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2020, Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP các cấp đã kiểm tra được gần 2.200 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, xử lý trên 160 cơ sở vi phạm.