Ngày 10/01/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngân hàng năm 2020. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Năm 2019, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn là 29.148 tỷ đồng, tăng 13,5% so với 2018, tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng trên địa bàn là 31.297 tỷ đồng, tăng 11,3% so với 2018. Các hoạt động thanh toán, phát triển mạng lưới dịch vụ ngân hàng, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, điều hòa lưu thông tiền mặt và an toàn kho quỹ, quản lý ngoại hối được thực hiện có hiệu quả. thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành hoạt động ngân hàng trên địa bàn theo đúng quy định, tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương liên quan đến tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, NHNN tỉnh lọt Top 5 xếp hạng DDCI và đứng thứ 4 khối sở, ban, ngành.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả ngành ngân hàng đạt được trong năm 2019. Đồng chí đề nghị, năm 2020, ngành ngân hàng cần tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đề ra, 5 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao, chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế chính sách về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, các giải pháp phù hợp, hiệu quả, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân tiếp cận với nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi. Nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng, đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, chủ động, tích cực tiếp xúc với các doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu, cung cấp kịp thời các sản phẩm, dịch vụ, nghiên cứu đề xuất, phát triển các gói sản phẩm cho vay tiêu dùng, hạn chế tín dụng đen. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ ngành ngân hàng đáp ứng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt các quy chế phối hợp, trao đổi thông tin, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động./.

 

Khánh Ly