Ngày 27/3/2019, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018. Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng  chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh Luật Quốc phòng có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến mọi mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, quân sự, an ninh và đối ngoại. Đặc biệt có nhiều quy định mới về chính sách quốc phòng Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, động viên quốc phòng, an ninh, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội, kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh; đã thể chế đầy đủ đường lối quan điểm mới của Đảng và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 liên quan đến quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung cơ bản, nhất là những phát triển mới của Luật Quốc phòng và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật, phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc, bất cập, đề xuất các chủ trương, giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhằm hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thể chế pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018. Theo đó, Luật Quốc phòng gồm 7 chương, 40 điều, được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

 

Thùy Linh