Ngày 27/4/2022, tại trụ sở UBND xã Chi Lăng (huyện Chi Lăng), Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND huyện Chi Lăng tổ chức tập huấn triển khai Nền tảng công dân số - Xứ Lạng và phát triển tài khoản thanh toán điện tử cho tổ công nghệ số cộng đồng xã Chi Lăng. Tham dự buổi tập huấn có lãnh đạo Sở TT&TT, lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng; Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh; phòng chuyên môn của Sở TT&TT; Viễn thông Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh; 65 thành viên của 11 tổ công nghệ số cộng đồng xã Chi Lăng.

 

Quang cảnh buổi tập huấn

 

Tại buổi tập huấn, các học viên thuộc tổ công nghệ số cộng đồng xã Chi Lăng được phòng chuyên môn của Sở TT&TT, Viễn thông Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh hướng dẫn cài đặt, sử dụng chức năng phản ánh kiến nghị của người dân thông qua ứng dụng “Công dân số - Xứ Lạng”; hướng dẫn cài đặt, sử dụng nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số gồm: tạo tài khoản thanh toán điện tử MB Bank, tài khoản người mua trên sàn thương mại điện tử Voso, Post Mart và hướng dẫn phương thức cập nhật số liệu báo cáo trên Microsoft Form,…

 

Cán bộ kỹ thuật của Bưu điện tỉnh hướng dẫn học viên cài đặt, sử dụng ứng dụng tài khoản thanh toán điện tử trên điện thoại thông minh

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm hướng dẫn cho tổ công nghệ số cộng đồng biết sử dụng nền tảng số. Từ đó, tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tuyên truyền, hướng dẫn rộng rãi cho người dân trong thôn, bản sử dụng. Qua đó, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

 

Đỗ Hoạt