Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
4932/VP-KGVX về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (cơ bản, thiết yếu) trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
4931/VP-KGVX về việc góp ý dự thảo dự thảo Thông tư hướng dẫn về VTVL lãnh đạo, quản lý và CDNN chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo CDNN và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trong ngành TTTT
4930/VP-KGVX về việc sơ kết thực hiện Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2018-2020
4929/VP-KT về việc góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy trong nguyên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị
4928/VP-KT về việc báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát của HĐND tỉnh về cấp Giấy CN.QSD đất
225/KH-UBND Triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch,phương án đón khách du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2231/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
2229/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn
1617/UBND-KT V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
1616/UBND-KT V/v cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư
1615/UBND-KT V/v điều chỉnh giá trị nhà thầu thi công phải chi trả để sửa chữa đoạn tuyến ĐH.45 phục vụ thi công dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương-Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập)
1614/UBND-KT V/v đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1613/UBND-KGVX V/v góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng DTTS trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2030”
1612/UBND-KGVX Về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
1610/UBND-TTPVHCC V/v chỉ đạo thực hiện số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
4923/VP-KT về việc công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục theo Đề án 1436 của Thủ tướng Chính phủ.
4922/VP-KT về việc thực hiện công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục Nghĩa trang liệt sĩ và Đền thờ liệt sĩ huyện Bắc Sơn
4921/VP-KT về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
4920/VP-KT về việc đề xuất thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1121-TB/VPTU ngày 11/11/2021
224/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 06/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, tiến tới chấm dứt dịch bệnh AIDS
223/KH-UBND Triển khai thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng
2228/QĐ-UBND Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các huyện, thành phố kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ và các nhiệm vụ phát sinh.
2226/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Vạn Thủy, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Trấn Yên, huyện Bắc Sơn; Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hòa Bình, huyện VQ
2225/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Sửa chữa, cải tạo trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn
2224/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Lạng Sơn
222/KH-UBND Thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1608/UBND-KGVX V/v tổ chức cách ly F1 tại Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động D19 Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn
663/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh-Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến 3 cấp về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
4919/VP-THNC về việc triển khai Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện
4918/VP-THNC về việc triển khai Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện
4915/VP-KGVX về việc người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh
4912/VP-KT về việc dự thảo văn bản góp ý dự thảo Nghị định về xây dựng và quản lý và sử dụng hệ thông thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ
4911/VP-KT về việc thực hiện các thủ tục để điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý
4910/VP-KT về việc chủ động nghiên cứu Sổ tay Hướng dẫn triển khai công tác kiểm toán nội bộ.
4909/VP-KT về việc thẩm tra Báo cáo số 327/BC-SLĐTBXH ngày 29/10/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
4908/VP-KT về việc dự thảo văn bản góp ý dự thảo Đề cương tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
4907/VP-KT về việc rà soát, hoàn chỉnh nội dung báo cáo, đề xuất phê duyệt danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021
4902/VP-KGVX về việc tạm dừng tuyển chọn lao động Chương trình EPS
4901/VP-KGVX về việc tham mưu tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc hằng năm
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
502/GM-UBND Giấy mời họp đánh giá số liệu GRDP ước tính năm 2021