Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2255/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
671/TB-UBND Đính chính nội dung Thông báo số 669/TB-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh
669/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý các hoạt động khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu, lối mở biên giới
668/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 30/9/2015
4956/VP-KGVX về việc đồng ý chủ trương tham dự triển lãm tại Hà Nội và Ninh Bình
4952/VP-THNC về việc gửi bổ sung tài liệu họp UBND tỉnh tháng 11/2021 (kỳ 2) (ngày 18/11/2021, lần 4)
4951/VP-KT về việc đồng ý địa điểm bố trí giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở tại dự án Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), huyện Bình Gia
4950/VP-KT về việc xem xét đề nghị thanh toán khối lượng chăm sóc cây xanh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Chi Ma giai đoạn từ 01/8/2021 đến hết 30/9/2021
4949/VP-KT về việc chỉ đạo sau hội đàm với Đoàn công tác của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 10/11/2021
4947/VP-KT về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tạo điều kiện người nuôi ong di chuyển ong từ nơi khác đến địa phương được cách ly tại trại nuôi ong
4946/VP-KT về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Chương trình phối hợp
4943/VP-KGVX về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và số hóa thông tin quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn tỉnh”
4942/VP-KGVX về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của HĐQL và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên HĐQL
4941/VP-THNC về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021
2241/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn” do Tổ chức Terre Des Hommes - Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ (Hạng mục: Nhà 02 phòng học mầm non)
2236/QĐ-UBND Về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và vốn chủ sở hữu của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021
2235/QĐ-UBND Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
2234/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
2233/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Cải tạo, mở rộng Hệ thống cấp nước thị trấn Thất Khê
1619/UBND-KT V/v đồng ý bổ sung chi phí dự phòng để thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn
2232/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng trụ sở làm việc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình
667/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh-Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng và huyện Chi Lăng
666/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2021 (kỳ 1) (Ngày 11 tháng 11 năm 2021)
4940/VP-KT về việc chuẩn bị nội dung làm việc trực tuyến với Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW)
4939/VP-KT về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án Đường sắt
4938/VP-KT về việc giao chuẩn bị nội dung làm việc với Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đèo Cả về dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
4937/VP-KT về việc quản lý, vận hành Nhà máy xử lý nước thải và các trạm bơm thuộc dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1
4936/VP-KT về việc dự thảo văn bản góp ý dự thảo Tờ trình và Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP
4934/VP-KGVX về việc góp ý dự thảo Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
4933/VP-KGVX về việc xem xét đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
670/TB-UBND Thông báo về việc tạm hoãn cuộc kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện một số đề án, chính sách lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình
506/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về kiểm tra tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19
505/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét phương án giải quyết các kiến nghị của UBND huyện Hữu Lũng về lĩnh vực đất đai
504/GM-UBND Giấy mời kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện một số đề án, chính sách lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình
503/GM-UBND Giấy mời kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện một số đề án, chính sách lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2240/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Châu Sơn, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Khe Pặn Giữa)
2239/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học xã Châu Sơn, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Khe Pặn Giữa)
2238/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học xã Châu Sơn, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Khe Pặn Ngọn)
2237/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Châu Sơn, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Khe Pặn Ngọn)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2232/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng trụ sở làm việc Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình