Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2256/VP-KTTH Về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi QLNN của Bộ Tài chính
2255/VP-KTTH Về việc tham mưu, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ
2251/VP-KTN Về việc đề nghị của Công ty Cổ phần Kiến trúc và Phát triển đô thị
2250/VP-KTN Về việc rà soát lại số liệu diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh
2249/VP-KTN Về việc đề nghị của Công ty Cổ phần xi măng Hồng Phong
2247/VP-KTN Về việc xem xét Báo cáo số 187/BC-STNMT ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường
2242/VP-TH Về việc tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã quá thời hạn báo cáo
2240/VP-KGVX Về việc phối hợp tổ chức tọa đàm về Hành trình đỏ tại tỉnh Lạng Sơn
2230/VP-KTN Về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và thời gian thực hiện công trình Cấp điện khu vực biên giới Bản Chắt, huyện Đình Lập
2225/VP-KTN Về việc liên quan đến bàn giao hồ sơ dự án Bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn sông Kỳ Cùng, xã Bắc Xa, huyện Đình Lập
2218/VP-KGVX Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục, đào tạo và dự toán ngân sách lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm 2019
544/UBND-KTN Về việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
2235/VP-KTN Về việc kết quả kiểm tra xem xét kiến nghị của cử tri liên quan đến dự án xây dựng phát triển nhà ở thương mại N16, thị trấn Cao Lộc
2232/VP-KTTH Về việc xây dựng Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp
2228/VP-TH Về việc chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI
2226/VP-KTN Về việc thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng đối với người bị thu hồi đất để thực hiện dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
2224/VP-KSTT Về việc đề nghị nghiên cứu, hoàn thiện phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo của UBND tỉnh
2217/VP-KGVX Về việc tham mưu thực hiện Đề án ứng dụng CNTT- truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030
2216/VP-NC Về việc chuẩn bị nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
2214/VP-KTN Về việc kinh phí sửa chữa, chỉnh trang sân quảng trường và một số tuyến đường nội bộ thuộc cửa khẩu Chi Ma
2213/VP-KTN Điều chỉnh điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam Hoàng Đồng và quy hoạch sử dụng đất thành phố Lạng Sơn đến năm 2020
2212/VP-KTN Đề nghị của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam
2211/VP-KTN Về việc xác định giá đất ở, đất tái định cư tại dự án mở rộng khu đô thị Nam Hoàng Đồng I
2209/VP-KTN Về việc báo cáo một số nội dung phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW7 khoá X
2208/VP-KTN Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP
2207/VP-NC Về việc xây dựng kế hoạch kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019
2206/VP-KTN Về việc xử lý khu đất Công ty Cơ khí và Cơ điện tại huyện Bắc Sơn
2205/VP-KTN Về việc quản lý khai thác công trình hồ Nà Dầy, thị trấn Lộc Bình
2204/VP-KTN Về việc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”
2203/VP-KTN Về việc lập danh mục làng nghề cần bảo tồn lâu dài
2201/VP-KTN Về việc báo cáo kết quả hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn tình
99/KH-UBND Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống Bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
541/UBND-KTN Về việc thực hiện đấu giá quyền thuê đất tại khu tái định cư và dân cư nam thành phố Lạng Sơn
540/UBND-KGVX Về việc giới thiệu công trình sáng tạo KH&CN tham gia tuyển chọn công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2018
2200/VP-KGVX Về việc dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm
2199/VP-KSTT Về việc đề nghị cử công chức tham gia Đoàn Kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC năm 2018
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
204/GM-UBND Giấy mời Dự phiên họp Chính phủ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2018
279/TB-UBND Thông báo về việc hoãn họp làm việc với Nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa
203/GM-UBND Giấy mời họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm quý II năm 2018
274/TB-UBND Thông báo chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại thành phố Lạng Sơn