Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2262 /QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ dự án Nhà máy chế biến hoa Hồi Lạng Sơn
2263 /QĐ-UBND Quyết định Công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm giai đoạn (2016 - 2020) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2261/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 2520/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị
4976/VP-KT về việc Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2021
4975/VP-KGVX Về việc phối hợp tổ chức tết Nhân ái 2022 tại Lạng Sơn
4974/VP-KGVX về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo năm 2021
4973/VP-KT về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng về sử dụng kết quả chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021
4972/VP-KGVX về việc dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về hợp tác truyền thông giữa UBND tỉnh Lạng Sơn với Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân Dân và một số cơ quan báo chí trung ương
4969/VP-KT về việc rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
4968/VP-KT về việc xem xét, hướng dẫn Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Dung Linh thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư dự án
4967/VP-KT về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Thủy điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6)
4964/VP-KT về việc rà soát, hoàn thiện đề cương và dự toán kinh phí xây dựng 02 Đề án do Sở Công Thương trình
4963/VP-KT về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
4961/VP-KT về việc tiếp tục rà soát tổng thể các hạng mục điều chỉnh công trình Cải tạo, sửa chữa phòng làm việc cơ quan Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
4960/VP-KT về việc xem xét đề nghị khảo sát bổ sung quy hoạch và đầu tư xây dựng các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh
4958/VP-KT về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị miễn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông Đặng Văn Mèo
2259./QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ dự án Trang trại nuôi lợn nái sinh sản
2257./QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.245 (Hòa Thắng - Phố Vị - Hòa Sơn - Hòa Lạc) đoạn từ Km0 đến Km11+200, huyện Hữu Lũng
2256./QĐ-UBND Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
2254/QĐ-UBND Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
2253/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục Trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường
2251/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Khu đô thị Phú Lộc I + II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
2250/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
2249/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh sách địa bàn học sinh được hưởng chính sách bán trú theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm học 2021 - 2022
2255/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn
4956/VP-KGVX về việc đồng ý chủ trương tham dự triển lãm tại Hà Nội và Ninh Bình
4952/VP-THNC về việc gửi bổ sung tài liệu họp UBND tỉnh tháng 11/2021 (kỳ 2) (ngày 18/11/2021, lần 4)
4951/VP-KT về việc đồng ý địa điểm bố trí giao đất cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, phải di chuyển chỗ ở tại dự án Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giắm), huyện Bình Gia
4950/VP-KT về việc xem xét đề nghị thanh toán khối lượng chăm sóc cây xanh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Chi Ma giai đoạn từ 01/8/2021 đến hết 30/9/2021
4949/VP-KT về việc chỉ đạo sau hội đàm với Đoàn công tác của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc ngày 10/11/2021
4947/VP-KT về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tạo điều kiện người nuôi ong di chuyển ong từ nơi khác đến địa phương được cách ly tại trại nuôi ong
4946/VP-KT về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Chương trình phối hợp
4943/VP-KGVX về việc thẩm định chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và số hóa thông tin quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ trên địa bàn tỉnh”
4942/VP-KGVX về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động của HĐQL và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên HĐQL
4941/VP-THNC về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021
2241/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em xã Vĩnh Tiến, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn” do Tổ chức Terre Des Hommes - Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ (Hạng mục: Nhà 02 phòng học mầm non)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
673/TB-UBND Giấy mời về việc thay đổi thời gian họp chuyên đề xem xét phương án giải quyết các kiến nghị của UBND huyện Hữu Lũng về lĩnh vực đất đai
507/GM-UBND Giấy mời họp trực tuyến toàn quốc về sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19
670/TB-UBND Thông báo về việc tạm hoãn cuộc kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện một số đề án, chính sách lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình
506/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về kiểm tra tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19