Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2352/VP-TTPVHCC Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “4 tại chỗ” tại Bộ phận Một cửa cấp huyện
2351/VP-KGVX Về việc khẩn trương rà soát đối tượng và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19
2349/VP-KGVX Về việc xem xét nội dung hợp tác đào tạo giáo viên năm 2021 theo Nghị định 166/2020/NĐ-CP
2344/VP-KT Về việc đồng ý điều chỉnh danh mục lập quy hoạch chi tiết sang lập quy hoạch phân khu Khu đô thị - dịch vụ - thể dục thể thao Mai Pha - Tân Liên - Gia Cát
1181/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1180/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn
1175/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách cán bộ được hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP
1173/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm tập trung sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
774/UBND-KT V/v đề cử doanh nghiệp tiêu biểu tham gia Chương trình truyền thông Thương hiệu xanh trong CMCN 4.0
773/UBND-KT V/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh
772/UBND-KGVX V/v báo cáo công tác bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
2341/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2021 phục vụ Hội nghị trực tuyến ngày 16/6/2021
2340/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn về nội dung nguồn vốn NSNN hỗ trợ Dự án thành phần 1 thuộc dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
2337/VP-KT Về việc tham mưu góp ý dự thảoNghị định thay thế Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ
2335/VP-KT Về việc bổ sung, làm rõ kết quả khắc phục nội dung tồn tại và kiểm tra các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 đối với dự án Bến xe, kho hàng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
2334/VP-KT Về việc tham gia Hội chợ Công Thương khu vực đồng bằng sông Cửu Long - Hậu Giang năm 2021
2333/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính
2332/VP-KT Về việc nâng cao năng lực thông quan xuất khẩu vải thiều qua cửa khẩu Tân Thanh
2331/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với 02 dự thảo Thông tư của Bộ Công Thương
2327/VP-KGVX Về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19
2325/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành thông tin truyền thông và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành thông tin và truyền thông
2324/VP-THNC Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh văn hóa, thể thao và du lịch
2323/VP-THNC Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
2322/VP-KGVX Về việc triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các cơ sở cách ly tập trung
1167/QĐ-UBND Về việc thanh lý tài sản công tại Trường Tiểu học 1 thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
1165/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí hỗ trợ, khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 (đợt 1)
1164/QĐ-UBND Về việc thu hồi tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi công trình thủy lợi, thủy điện Bản Quyền, huyện Văn Quan
1168/QĐ-UBND Về việc thanh lý tài sản công tại Trường Tiểu học và THCS xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng
1166/QĐ-UBND Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để làm căn cứ phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đối với khu đất cửa hàng thương mại tại thôn Bản Piềng, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
770/UBND-KT V/v đánh giá tình hình thực hiện Thông tư số 199/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
228/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
227/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt -Di tích lịch sử Chi Lăng gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm
226/GM-UBND Giấy mời dự trao Giải báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ I năm 2021
225/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh
224/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1180/QÐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn
1173/QÐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm tập trung sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
1170/QÐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km22 – Km29, ĐT.226
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
390/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác phòng chống dich COVID-29 ngày 11/6/2021 (BCĐ)
394/BC-BCĐ Báo cáo nhanh công tác PCD COVID-19 ngày 13/6/2021 (BCĐ)