Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
5065/VP-KT về việc xem xét báo cáo của Sở Giao thông vận tải về kết quả kiểm tra đấu nối vào tuyến QL.1 tại Km78+450 (T)
5064/VP-KT về việc giao kiểm tra, xem xét, đề xuất đầu tư xây dựng đoạn đường giao thông nông thôn kết nối giữa xóm Cao Biền, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên với thôn Khuôn Bồng, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
5063/VP-KT về việc cập nhật số liệu về đường tuần tra biên giới trên địa bàn tỉnh, bố trí kinh phí duy tu, sửa chữa
5061/VP-KT về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc về hỗ trợ kinh phí để đầu tư các công trình cấp thiết phải đầu tư trên địa bàn huyện
5059/VP-KT về việc bổ sung làm rõ một số nội dung liên quan đến đề xuất danh mục, bố trí kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ Tà Keo, hồ Pò Khoang huyện Lộc Bình
5058/VP-KT về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2021
5057/VP-KT về việc tham mưu tổng hợp kết quả thực hiện, xây dựng kế hoạch năm 2022 - Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn WB
5055/VP-KGVX về việc thực hiện đề xuất phân cấp kinh phí chi trả trợ cấp mai táng phí
5054/VP-KGVX về việc trích xuất dữ liệu thông tin hành khách có khai báo đến địa bàn tỉnh để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch
5053/VP-KGVX về việc báo cáo sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025
5052/VP-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
5051/VP-KGVX về việc dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
5050/VP-THNC về việc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến công tác tại tỉnh Lạng Sơn
2284/QĐ-UBND Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
5049/VP-KT về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ
5047/VP-KGVX về việc thực hiện kết luận Hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
5046/VP-KGVX về việc hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19
5045/VP-KGVX về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025
5044/VP-KGVX về việc đồng ý phương án tổ chức Hội nghị đối tác hợp tác công tư xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn
5042/VP-KT về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ NSNN để thực hiện các Đề án đào tạo, bồi dưỡng tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao.
2280/QĐ-UBND Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5041/VP-KT về việc bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TU ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp
5038/VP-THNC về việc triển khai Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
5037/VP-KGVX về việc xem xét đề nghị thực hiện Chương trình Sữa học đường năm học 2021 - 2022
5035/VP-THNC về việc khen thưởng nhân dịp Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 20
5032/VP-THNC Về việc tham gia Tọa đàm trực tuyến với Đoàn Đại sứ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024
5031/VP-KT Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCCCM và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành LĐTBXH quản lý.
5030/VP-KT Về việc tham gia ý kiến về các dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
5028/VP-KT Về việc chủ động tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực thông quan hàng hoá và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch tại khu vực cửa khẩu Chi Ma
5026/VP-KT Về việc đấu nối vào tuyến QL.1 tại Km84+400(T) và điều chỉnh vị trí điểm đấu nối đến Km84+554(T), tỉnh Lạng Sơn
2279/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, huyện Bắc Sơn
2277/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá và công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021
2273/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km0-Km5, ĐT.226
2272/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
2274/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
512/GM-UBND Giấy mời về việc dự kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa, phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
511/GM-UBND Giấy mời họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức chuyên viên chính; chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên, kế toán viên năm 2021
509/GM-UBND Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác của Tập đoàn Tân Hoàng Minh
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
2272/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường
2271/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, sửa chữa tài sản Nhà nước giao cho Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn quản lý, khai thác (hệ thống cấp nước sạch tại 07 Chi nhánh)