Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
4607/VP-THNC Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch và Đầu tư
4604/VP-KT Về việc thẩm định nguồn và dự toán chi tiết kinh phí xây dựng 02 Đề án do Sở Công Thương trình
4603/VP-KT Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định CPTPP
4598/VP-KT Về việc đồng ý chủ trương giao UBND thành phố tổ chức lập đồ án Khu đô thị mới nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí Mai Pha -Yên Trạch, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500
4597/VP-KT Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình cải tạo, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt xã Tri Lễ, Yên Phúc, huyện Văn Quan
4596/VP-KT Về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
4595/VP-KT Về việc đấu nối vào tuyến Quốc lộ 1 tại Km1+595 (bên phải tuyến)
4594/VP-KT Về việc triển khai thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc
4593/VP-KT Về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với một số khoản thu phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
4592/VP-KT Về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
4591/VP-KT Về việc tham gia ý kiến dự thảo Chiến lược Phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035
4590/VP-KT Về việc hoàn thiện Tờ trình phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 –2025
4589/VP-KT Về việc tham gia ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Thông tư số 39/2018/TT-BTC (lần 3)
4588/VP-KT Về việc rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc thực hiện TTLT số 90/2015/TTLT-BTC-BKHĐT và Thông tư số 31/2013/TT-BTC
4586/VP-KT Về việc xem xét phương án đề xuất xử lý hàng hóa ảnh hưởng đến môi trường tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi
4585/VP-KT Về việc đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
4583/VP-THNC Về việc báo cáo tình hình thực hiện Thông tư liên tích số 100/2014/TTLT-BTC-BTP
4582/VP-KT Về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh
4578/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh
4577/VP-KGVX Về việc đồng ý thời gian tổ chức các hoạt động của Hội Bảo trợ NKT&BVQTE
4576/VP-KGVX Về việc thực hiện các Công điện của Bộ Y tế
4575/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp
4573/VP-THNC Về việc đề nghị của Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh
4571/VP-THNC Về việc thay thế chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của cấp huyện
4570/VP-KGVX Về việc thực hiện Đề án triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
4569/VP-KGVX Về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
4568/VP-KGVX Về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW và Quyết định số 416/QĐ-TTg
4567/VP-THNC Về việc xem xét giải quyết kiến nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy
4566/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất của Sở Y tế về thực hiện dự án “Hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện thông minh”
4565/VP-KGVX Về việc đồng ý phương án treo Cờ ASEAN thường xuyên tại trụ sở UBND tỉnh và các cửa khẩu quốc tế
4562/VP-KT Về việc thẩm định nội dung trình của Sở Giao thông vận tải về việc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế giao thông vận tải
4561/VP-KT Về việc tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
4560/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc và Công ty Cổ phần đầu tư nhà và thương mại Hưng Ngân về Cảng cạn Lạng Sơn Km22+500, bên trái tuyến QL.1
4559/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh sau giám sát, tình hình thực hiện dự án VILG
4558/VP-THNC Về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
4556/VP-THNC Về việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp
4555/VP-KGVX Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP
4553/VP-KT Về việc tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
633/TB-UBND Thông báo thời gian kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và tình hình thực hiện một số đề án, chính sách lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã Điềm He, huyện Văn Quan
476/GM-UBND Giấy mời kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831-04/11/2021)