Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1156/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành hạng mục các gói thầu xây lắp số 02, 03, 04, 05, 06 thuộc dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn – giai đoạn 1
1155/QĐ-UBND Về việc thanh lý tài sản công của Trường Mầm non 8-3, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
1154/QĐ-UBND Về việc thanh lý tài sản công là Trường Mầm non 19-5, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
1153/QĐ-UBND Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Nhà máy xử lý môi trường Lạng Sơn
1152/QĐ-UBND Về việc sửa đổi khoản 3 Điều 3 Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1148/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.246 (Bính Xá – Bắc Xa) đoạn từ Km19 – Km43, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
1147/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trục đường đối ngoại và Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc công an tỉnh Lạng Sơn
1146/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt danh sách giáo viên dạy nghề đủ điều kiện tham gia đào tạo ngắn hạn tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc năm 2021
2305/VP-KT Về việc tổ chức điểm cầu Hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ Nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2021
2304/VP-KT Về việc củng cố, hoàn thiện hồ sơ trình sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Cường
2303/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
2300/VP-KT Về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2299/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc làn thứu XI tại tỉnh Lạng Sơn, năm 2021
2290/VP-KT Về việc dự thảo văn bản góp ý Hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
1142/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác tuyển dụng viên chức năm 2021
1139/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường và công trình các tuyến đường Khu tái định cư Mỹ Sơn
1138/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực mốc 1140 xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
2293/VP-THNC Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến tổ chức bộ máy, công chức, viên chức trong lĩnh vực du lịch
2292/VP-THNC Về việc thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Văn Lãng
2291/VP-TTPVHCC Triển khai thực hiện Phương án tổ chức thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
2289/VP-KT Về việc thực hiện Thông báo số 326/TB-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh về xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh.
2289/VP-KT Về việc thực hiện Thông báo số 326/TB-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh về xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh.
2288/VP-KT Về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2287/VP-KT Về việc đồng ý gia hạn thời hạn trình ban hành đơn giá nạo vét hệ thống thoát nước trên địa bàn các huyện, thành phố
2285/VP-KT Về việc rà soát, đề xuất trả nợ nhanh nguồn vốn vay lại vốn vay IDA của Chính phủ
2284/VP-KT Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Trụ sở Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
2283/VP-KT Về việc phúc đáp đề nghị của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Đạt Phát
2282/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Lộc Bình thu hồi, giao khu đất do UBND huyện Lộc Bình quản lý tại khu du lịch Mẫu Sơn
2280/VP-KT Về việc đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
2279/VP-KT Về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông Nam, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
2278/VP-KT Về việc dự thảo văn bản góp ý Đề án “Điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000 lãnh thổ Việt Nam”
2277/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016
2276/VP-KT Về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ
2275/VP-KT Về việc hướng dẫn ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn
2274/VP-KT Về việc xem xét đề nghị điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu vực cửa khẩu Chi Ma
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
218/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026 tỉnh Lạng Sơn
217/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND
216/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét nội dung dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1141/QÐ-UBND Về viêc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Lòa huyện Cao Lộc
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
388/BC-BCĐ Báo cáo nhanh Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 10 tháng 6 năm 2021)