Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1874/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng sân thể thao thôn Rọ Phải, xã Mai Pha
1873/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà văn hóa thôn Khòn Khuyên, xã Mai Pha
1832/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
1758/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, lập phương án sử dụng đất
1753/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan để sử dụng vào mục đích Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1692/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng để quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
1654/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non II xã Lâm Ca, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Bản Lạn)
1653/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Tiểu học I xã Thái Bình, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1652/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non II xã Lâm Ca, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Thống Nhất)
1651/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Trung học cơ sở xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1650/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non II xã Lâm Ca, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Khe Buông)
1618/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất do chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và giao đất cho UBND xã Nam Quan, UBND xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai
1599/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1571/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Tân Văn, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Điểm Trường chính thôn Nà Vước, xã Tân Văn, huyện Bình Gia)
1570/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Tân Văn, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (Điểm Trường thôn Nà Pái,xã Tân Văn, huyện Bình Gia)
1568/QĐ-UBND Giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đầu tư và Xây dựng SDN tại dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1557/QĐ-UBND Giao đất cho Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và Xây dựng Phú Lộc tại Khu đô thị Phú Lộc III, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1509/QĐ-UBND Giao đất cho Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đầu tư và Xây dựng SDN để thực hiện dự án Khu dân cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng
1478/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Thái Bình, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Bản Chu)
1477/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Thái Bình, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm trường chính)
1444/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học II xã Lâm Ca, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1443/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học I xã Lâm Ca, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1304/QĐ-UBND Về việc cho Nhà khách Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (Nhà khách A1) thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình sự nghiệp
1303/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan
1303/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan
1284/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Đình Lập, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1283/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đấ thuyện Đình Lập quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
1264/QĐ-UBND Về việc cho Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đình Lập thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc
1215/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn để quản lývà thực hiện chức năng theo quy định
1160/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học II xã Bính Xá, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1107/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Sư đoàn 3/Quân khu I để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
1062/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế đầu tư và Xây dựng SDN để thực hiện dự án Khu dân cư Trung tâm thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
994/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Thanh tra Giao thông vận tải để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan
982/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
950/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Trung học phổ thông Ba Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
918/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và cho Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chi Lăng thuê đất để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc
916/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn để quản lý và thực hiện chức năng theo quy định
867/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu Sơn để thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn
833/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu I để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
832/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn trực thuộc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội