Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
273/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
268/QĐ-UBND Giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn để quản lý và thực hiện chức năng theo quy định
265/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non Bình La, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường chính)
262/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non Tú Mịch, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2540/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thiện Long, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
241/QĐ-UBND Giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, lập phương án sử dụng đấ ttheo quy định
237/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thiện Long, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường chính)
221/QĐ-UBND Giao đất cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn để thực hiện dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
214/QĐ-UBND Giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn tại dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
176/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Mông Ân, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường chính)
165/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở y tế
163/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thiện Long, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Kéo Kiếc)
154/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Yên, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường chính)
141/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
128/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vị trí, diện tích quỹ đất 12% (đợt 2) dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II thành phố Lạng Sơn Nhà đầu tư bàn giao cho UBND tỉnh
127/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Tiểu học xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
93/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non xã Hoa Thám, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Đội Cấn II)
91/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non xã Hoa Thám, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường chính)
71/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non An Khuyến, huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo tại thôn Pò Chạng, xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định (Khu 2)
56/QĐ-UBND Giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Gia quản lý, lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
55/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Hoa Thám, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Bản Thẳm)
54/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoa Thám, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường chính)
53/QĐ-UBND Giao đất cho UBND xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng
52/QĐ-UBND Giao đất cho Sư đoàn 365, Quân chủng Phòng không - Không quân để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
44/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non Vĩnh Yên, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Khuổi Luông)
42/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non Hưng Đạo, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường chính)
2588/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non Vĩnh Yên, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường chính)
2588/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non Vĩnh Yên, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường chính)
2587/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan để sử dụng vào mục đích đất có di tích lịch sử -văn hóa
2586/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2585/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Trung học cơ sở xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2584/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2583/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
2563/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non An Khuyến,huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2562/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Tiểu học xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Làng Áng)
2560/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Hạt Kiểm lâm huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
2558/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non Thiện Long, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường chính)
2552/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng(Đền Cửa Nam)
2539/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Tập đoàn Vingroup -Công ty CP, cho Công ty cổ phần Vincom Retail và Công ty cổ phần Vinpearl thuê đất để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ
2526/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học II Thiện Thuật, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Pác Luống)