Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1488/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
1080/QĐ-UBND Phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị mới Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1067/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND huyện Cao Lộc, UBND thị trấn Cao Lộc quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
1037/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
1036/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
910/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
902/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Quốc tế Lạng Sơn để thực hiện dự án Khách sạn sân Golf Hoàng Đồng -Lạng Sơn
854/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Lãng quản lý theo quy định
853/QĐ-UBND Giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
802/QĐ-UBND Giao đất cho Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn để thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn
721/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo
718/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm trường chính)
673/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường Cam Thủy)
644/QĐ-UBND Thu hồi và giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
517/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non Tân Hòa, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường Trung tâm)
446/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường Kéo Tắm)
445/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường Khe Luồng)
444/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường Bản Tùm)
414/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở cơ quan và kho bãi tạm giữ phương tiện
388/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường Pò Mầm)
380/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường Khuổi Sắp)
379/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Yên Lỗ, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường Bản Pe)
366/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trạm y tế xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở y tế
360/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tân Tiến, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường chính)
358/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Tân Tiến, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường Khuổi Sắp)
273/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
268/QĐ-UBND Giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn để quản lý và thực hiện chức năng theo quy định
265/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non Bình La, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường chính)
262/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non Tú Mịch, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2540/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thiện Long, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
241/QĐ-UBND Giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, lập phương án sử dụng đấ ttheo quy định
237/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thiện Long, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường chính)
221/QĐ-UBND Giao đất cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn để thực hiện dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
214/QĐ-UBND Giao đất có thu tiền sử dụng đất cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Lạng Sơn tại dự án Điều chỉnh, mở rộng Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn
176/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Mầm non xã Mông Ân, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo(điểm Trường chính)
165/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở y tế
163/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Thiện Long, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường Kéo Kiếc)
154/QĐ-UBND Giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Yên, huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (điểm Trường chính)
141/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
128/QĐ-UBND Về việc phê duyệt vị trí, diện tích quỹ đất 12% (đợt 2) dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II thành phố Lạng Sơn Nhà đầu tư bàn giao cho UBND tỉnh