Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2399/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND huyện Lộc Bình để thực hiện giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo quy định
2398/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
2360/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
2296/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học Lợi Bác, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2295/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm2013
2269/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở văn hóa
2268/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Lạng Sơn để quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
2266/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý theo quy định
2236/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2179/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bắc Việt, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2176/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích Đất cơ sở tín ngưỡng (Đền Khánh Sơn)
2139/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
2118/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
2117/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Tiểu học Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2097/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Trung học cơ sở xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2096/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bình Gia quản lý theo quy định
2079/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
2078/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1939/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Cao Lộc để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1899/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1888/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đức Lâm thuê đất để thực hiện dự án khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ cát, sỏi Hùng Việt 1, xã Hùng Sơn và xã Hùng Việt, huyện Tràng Định
1884/QĐ-UBND Về việc cho Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Quan thuê đất để sử dụng vào mục đích Đất xây dựng trụ sở
1883/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất khẩu Quế,Hồi Việt Nam thuê đất để thực hiện dự án Xây dựng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ Quế,Hồi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1863/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện giao đất tái định cư tại Khu đô thị Nam Hoàng Đồng I, thành phố Lạng Sơn (đợt 4)
1860/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
1847/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1838/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non xã Tân Việt, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1794/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1749/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non Phi Mỹ,xã Tri Phương, huyện Tràng Định để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
1696/QĐ-UBND Giao đất cho Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
1650/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Kiến trúc và Phát triển du lịch thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái danh thắng Thác Bản Khiếng, huyện Lộc Bình
1623/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường THCS xã Tân Liên, huyện Cao Lộc để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
1498/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty cổ phần Xây dựng Lạng Sơn chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
1492/QĐ-UBND Thu hồi đất và giao đất cho Trường Trung học cơ sở xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1483/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn để quản lý và thực hiện chức năng theo quy định tại Điều 151 Luật Đất đai năm 2013
1437/QĐ-UBND Thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1435/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
1417/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất có di tích lịch sử -văn hóa
1400/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1398/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện đất giao tái định cư tại dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (đợt 7)