Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1437/QĐ-UBND Thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1435/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
1417/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất có di tích lịch sử -văn hóa
1400/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1398/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn để thực hiện đất giao tái định cư tại dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (đợt 7)
1388/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hoàng Tân, giao đất cho Trung tâmTài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
1372/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
1301/QĐ-UBND Về việc sửa đổi diện tích đất cho Công ty TNHH Minh Hợp thuê tại Điều 1Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 28/01/2011của UBND tỉnh Lạng Sơn
1298/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Phạm Trung Kiên thuê đất để quản lý,khai thác và đầu tư xây dựng các chợ xã Tân Tri, xã Tân Thành, xã Nhất Hòa, xã Nhất Tiến và xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn
1285/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND thành phố Lạng Sơn,Trung tâm Tài nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1284/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư NNP để thực hiện dự án Nhà ở xã hội số 2, thành phố Lạng Sơn
1269/QĐ-UBND Về việc cho Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh dịch vụ tổng hợp xã Đồng Ý thuê đất để quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng chợ xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn
1268/QĐ-UBND Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mầm non xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1254/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH MTV Khánh Thịnh Lạng Sơn thuê đất để quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng chợ xã Hưng Vũ và chợ xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn
1211/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Trung học cơ sở xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1162/QĐ-UBND Thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non Tô Hiệu,thị trấn Bình Gia,huyện Bình Gia để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1161/QĐ-UBND Về việc cho Công ty cổ phần Bảo Lộc thuê đất để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
1159/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
1151/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Dương tại Khu đô thị Phú Lộc I+II, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1113/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho UBND phường Tam Thanh,thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng Nhà văn hóa khối 11
1108/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Bảo hiểm xã hội huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất xây dựng trụ sở cơ quan
1024/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1024/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
1012/QĐ-UBND Về việc cho Công ty Nhiệt điện Na Dương –TKV Chi nhánh Tổng Công ty điện lực TKV CTCP thuê đất để sử dụng vào mục đích Bãi thải tro xỉ Nhà máy Nhiệt điện Na Dương
1002/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đình Lập quản lý, lập phương án sử dụng đất theo quy định
968/QĐ-UBND Về việc cho phép Công ty TNHH Minh Hợp chuyển sang thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
923/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Tiểu học I xã Thái Bình, huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo
911/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Thanh Long, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
822/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho các cơ quan, đơn vị quản lý, lập phương án sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định
768/QĐ-UBND Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mầm non Hùng Việt, huyện Tràng Địnhđể sử dụngvào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục vàđào tạo
656/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Mầm non xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
604/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp -Giáo dục thường xuyên huyện Đình Lập để sử dụng vào mục đích cơ sở giáo dục và đào tạo
550/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH thuê đất để sử dụng vào mục đích đất trụ sở làm việc
514/QĐ-UBND Về việc cho Công ty TNHH Thương mại Thuận Phát Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích Bến xe hàng, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại khu vực Cửa khẩu Bình Nghi
508/QĐ-UBND Về việc cho Chi nhánh Ngân hàng phát triển Lạng Sơn thuê đất để sử dụng vào mục đích trụ sở làm việc
505/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng
501/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng (Đền thờ Hai Bà Trưng)
487/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng
480/QĐ-UBND Về việc giao đất cho UBND thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tín ngưỡng (Đền thờ Đức Thánh Trần)
473/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất quốc phòng