Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
41/NQ-HĐND Nghị quyết Về chủ trương đầu tư Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT
157/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi bằng nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi địa phương năm 2023
119/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 -Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
112/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc
87/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn
59/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030
110/SYT-KHTC V/v đăng tải giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công lập (đợt 7)
33/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
19/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Đình Lập
2105/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn - Hạng mục: Nhà đón tiếp, trưng bày, nhà Ban quản lý, bãi đỗ xe và các công trình phụ trợ
2099/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế huyện Bình Gia
2097/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Xây dựng khối điều trị nội trú Trung tâm y tế huyện Chi Lăng
2096/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Văn Lãng
2089/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trường THPT Hữu Lũng
2086/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
2079/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia
2077/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn
2075/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư thành phố Lạng Sơn
2061/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Đình Lập
2055/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120 Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc
2045/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2034/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km21 - Km24 đường huyện ĐH.78 (Mỏ Nhài - Nhất Hòa - Vũ Lễ), huyện Bắc Sơn
2000/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km21 - Km24 đường huyện ĐH.78 (Mỏ Nhài - Nhất Hòa - Vũ Lễ), huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1997/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Quan Trấn Ải (Đền Quỷ Môn), huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
1991/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: xây dựng Nhà bia ghi tên liệt sĩ xã An Sơn, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
3003/SYT-KHTC Đăng tải giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công lập (đợt 6)
1982/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn
1960/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khởi nghĩa Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1948/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Xây dựng Nền tảng số Sổ tay đảng viên điện tử
1935/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đình Lập đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/25.000
1922/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Khuổi Quật, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1906/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm thiết bị phòng học tin học trang bị cho các trường học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1904/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt các xã: Thiện Long, Tô Hiệu, Hồng Phong, huyện Bình Gia
1889/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn Km1+800-Km108+500, kết hợp tăng cường mặt đường QL.1 đoạn Km1+800-Km106+500, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn theo hình thức Hợp đồng BOT
1863/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: "Đầu tư mua sắm hệ thống nền tảng dịch vụ kết nối liên thông và nền tảng đăng nhập một lần (SSO)"
1857/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Xe Lán - Bản Ca, huyện Tràng Định (đoạn Km10+500 - Km16), thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP)
1855/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Khuổi Lào - Yên Lỗ, huyện Bình Gia (đoạn Km5+500 - Km10), thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP)
1853/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025"
1850/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn
1844/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Nhân Lý, xã Bắc Thủy, huyện Chi Lăng