Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1548/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy (Trụ sở Tỉnh ủy)
1532/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công thương
1530/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Mai Sao, huyện Chi Lăng
4215/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp đường Cao Lộc - Ba Sơn (ĐH.28), huyện Cao Lộc
1501/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan
1500/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư khối III, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1496/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước đoạn Km0 - Km5 đường huyện ĐH.89 (Bằng Mạc - Bằng Hữu)
1487/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn (heo) thương phẩm tại Khu chăn nuôi Bó Tát
1477/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công Thương
1464/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Biển Pa nô "Lạng Sơn kính chào quý khách" tại đường cao tốc giáp ranh hai tỉnh Bắc Giang - Lạng Sơn
1449/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, tư liệu Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn"
1448/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh
1447/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Cải tạo, sửa chữa đường Khuổi Khỉn - Bản Chắt (ĐT.237), đoạn từ Km14+320 - Km32
1444/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước đoạn Km32+500 - Km38+600 ĐT.234
1442/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh quốc phòng huyện Đình Lập (giai đoạn 2)
1434/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng trụ sở làm việc Thanh tra giao thông vận tải
1405/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Sân vận động Đông kinh
1382/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp khoa cơ khí Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
1374/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa Sân vận động Đông Kinh
1352/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nút giao đường cao tốc vào Khu công nghiệp Hữu Lũng
1342/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầutư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự ánTrang trại chăn nuôi lợn (heo) náisinh sản tại Khu chăn nuôi Bó Tát
1908/SYT-KHTC Công khai giá trúng thầu mua sắm trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công lập (đợt 3) tính từ ngày 29/6/2022 đến ngày 28/7/2022
1335/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường Khuổi Lào - Yên Lỗ, huyện Bình Gia (đoạn Km5+500 - Km10), thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP)
1333/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường Xe Lán - Bản Ca, huyện Tràng Định (đoạn Km10+500 - Km16), thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP)
1324/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường Kéo Cọ - Pò Nhàng, huyện Lộc Bình (đoạn Km0 - Km4+500), thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP)
1323/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường Kéo Cọ - Pò Nhàng, huyện Lộc Bình (đoạn Km4+500 - Km9+500), thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (dự án LRAMP)
1270/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu tái định cư và dân cư Khu chế xuất 1, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
1269/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km3+200 - Km4+00, ĐH.07 (Áng Mò - Đoàn Kết - Khánh Long), huyện Tràng Định
1268/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng khung kiến trúc ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn
1257/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Đề Thám, huyện Tràng Định
1242/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng
1235/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn
1228/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca; bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh quốc phòng huyện Đình Lập (giai đoạn 2)
1215/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa nền mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km0 - Km8+500 đường ĐH.29, (Khánh Khê - Khuổi Mạ)
1200/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống hỗ trợ thu thập, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành và trung tâm điều hành giáo dục tỉnh Lạng Sơn
1193/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa hệ thống rãnh thoát nước, thảm mặt đường bê tông nhựa, sơn kẻ vạch đường, hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông
1185/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa nền, mặt đườngvà hệ thống thoát nước đoạn Km6+516 - Km12+700 ĐT.244
1178/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1175/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Thực hiện công tác duy trì vệ sinh thường xuyên các Tòa nhà cửa khẩu: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam" (từ ngày 01/8/2022 đến ngày 31/12
1170/QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường đoạn Km3+200 - Km4+00, ĐH.07 (Áng Mò - Đoàn Kết - Khánh Long), huyện Tràng Định