Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1904/QÐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cục bộ các vị trí hư hỏng nền, mặt đường và cải tạo hệ thống thoát nước đoạn Km0+00 - Km5+00 ĐH.88, huyện Chi Lăng
1844/QÐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, tư liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn
1821/QÐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung xe ô tô cho các cơ quan, đơn vị năm 2021
1708/QÐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR) phát hiện bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lần 1 năm 2021
1617/QÐ-UBND Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm trực tiếp hóa chất, vật tư làm xét nghiệm sinh học phân tử (Real-time PCR) phát hiện bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn lần 1 năm 2021
1606/QÐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km16 - Km20 ĐH.78, huyện Bắc Sơn
1585/QÐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, cải tạo bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh
1583/QÐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn đầu tư lần 1 dự án: hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện thông minh (giai đoạn II) cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
1576/QÐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1
1529/QÐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm máy thở cao tần và hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử
1507/QÐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1487/QÐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.245 (Hòa Thắng - Phố Vị - Hòa Sơn - Hòa Lạc) đoạn từ Km0 đến Km11+200, huyện Hữu Lũng
1475/QÐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km16 – Km20 ĐH.78, huyện Bắc Sơn
1449/QÐ-UBND Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm máy thở cao tần và hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử
1446/QÐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km0 -Km1+300, Km14+200 -Km19, Km22 -Km23+200, ĐT.242
1445/QÐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng
1437/QÐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Xây dựng hệ thống hỗ trợ thu thập, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu ngành và trung tâm điều hành giáo dục tỉnh Lạng Sơn”
1403/QÐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km0-Km5+720 ĐT.244
1402/QÐ-UBND Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km0-Km5+200, ĐT.233
1401/QÐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa tăng cường mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km10-Km12, ĐT.229
1393/QÐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua test nhanh xét nghiệm SARS-CoV-2 để tăng cường sàng lọc phát hiện COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1367/QÐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vật tư phục vụ cho công tác lấy mẫu xét nghiệm diện rộng phát hiện vi rút SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Hữu Lũng
1354/QÐ-UBND Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1326/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh
1317/QÐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Giám định Y khoa, Giám định Pháp y
1293/QÐ-UBND Về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km0 - Km1+300, Km14+200 - Km19, Km22 - Km23+200, ĐT.242
1279/QÐ-UBND Phê duyệt danh mục và dự toán mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2021
1278/QÐ-UBND Về việc Phê duyệt danh mục, dự toán mua sắm test nhanh xét nghiệm SASR-CoV-2 để tăng cường sàng lọc phát hiện COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1274/QÐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm Hệ thống máy phát thanh 5000W và Hệ thống trường quay thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
1257/QÐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km0 - Km5+200, ĐT.233
1256/QÐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa tăng cường mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km10 - Km12 ĐT.229
1255/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và công trình thoát nước đường huyện ĐH.19 (Pác Lùng Hu – An Hùng), huyện Văn Lãng
1254/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa nền, mặt đường và công trình các tuyến đường Khu tái định cư Mỹ Sơn
1253/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km35+608,67 - Km36+508,67 ĐH.48, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập
1247/QÐ-UBND Quyết định Về việc Phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ truyền dẫn phát sóng quảng bá kênh truyền hình Lạng Sơn tiêu chuẩn HD trên vệ tinh giai đoạn 2021-2025
1246/QÐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết dự án: Xây dựng Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2021
1237/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc
1234/QÐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua 03 thuốc chống lao hàng 1 năm 2021 cho Bệnh viện Phổi
1180/QÐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn
1173/QÐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm tập trung sinh phẩm y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021