Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1374/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đường giao thông vào điểm Suối Nọi - Dự Định, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
1344/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị nghề thuộc dự án Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động năm 2020 của Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
1260/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn
1255/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại cấp huyện, cấp xã năm 2020
1143/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo Trụ sở Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn
1030/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án: Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
1026/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự án điều tra, xác định phạm vi, ranh giới, diện tích các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng và các đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
988/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Đấu nối hộ gia đình, thuộc dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Lạng Sơn - giai đoạn 1a
965/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch mua sắm và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: tư vấn thẩm định giá xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi, xác định giá khởi điểm; tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa và tư vấn thực hiện bán cổ phần lần đầu Nhà khách
958/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)
958/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)
952/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km54-Km55+500, ĐT.226
950/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km19-Km22, ĐT.226
939/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km19 - Km22, ĐT.242
937/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án: Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2)
907/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa các cầu Bản Khiếng (Km4+410), cầu Bản Khoai (Km7+926), cầu Long Đầu (Km9+480) trên tuyến đường tỉnh ĐT.236 và cầu Pá Phiêng (Km0+738) trên tuyến đường tránh QL.4A
897/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đoạn Km0-Km5, ĐT.226
826/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện thông minh áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn”
827/QĐ-UBND Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn
728/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu chăn nuôi lợn tập trung công nghệ an toàn sinh học
519/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư mở rộng, đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất cửa nhựa lõi thép, cửa nhôm cao cấp, gia công cơ khí
475/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bến xe hàng, địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới tại khu vực cửa khẩu Bình Nghi
360/QĐ-UBND Về việc giao nhiệm vụ thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn chương trình, dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý
346/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Khau Đêm, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng
273/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư khối 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
2652/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương chủ trương đầu tư dự án Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Thiện Hòa, huyện Bình Gia
2481/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất thuốc bảo vệ thực vật từ thảo mộc
2317/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xưởng sản xuất gỗ công nghiệp
2292/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng phòng ở cho học sinh bán trú Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mẫu Sơn, huyện Cao Lộc
2238/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
2133/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Emer Hill
2121/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện lưới quốc gia đến thôn Hố Mười, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng
2121/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp điện lưới quốc gia đến thôn Hố Mười, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng
2120/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Cao Lộc
2117a/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hữu Lũng
2117a/QĐ-ubnd Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hữu Lũng
2116a/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng
2116a/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Hữu Lũng
2115/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cao Lộc
2114/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2020, sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tràng Định