Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2752/QÐ-UBND Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Cảnh quan Vườn hoa 17 tháng 10 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn
2738/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cấp nước và vệ sinh Trường Mầm non Gia Cát, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Trường Trung học cơ sở Gia Cát, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Cao Lộc, Trường Tiểu
2684/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng phòng ở cho học sinh nội trú Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Lộc Bình
2680/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp nước và vệ sinh Trường Mầm non Đồng Tân, Trường Tiểu học Đồng Tân, Trường Mầm non Hòa Lạc, Trường Tiểu học Hòa Lạc, Trường Mầm non Hữu Liên, Trường Tiểu học Hữu Liên, Trường Trung học cơ sở Hữu
2679/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp nước và vệ sinh Trường Tiểu học Bình Phúc, Trường Mầm non Tân Đoàn, Trường Tiểu học Tân Đoàn, Trường Trung học cơ sở Tân Đoàn, Trường Mầm non Tràng Phái, Trường Tiểu học Tràng Phái, Trường Trung
2678/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp nước và vệ sinh Trường Tiểu học 1 Đại Đồng, Trường Tiểu học 2 Đại Đồng, Trường Trung học cơ sở 1 Đại Đồng, Trường Trung học cơ sở 2 Đại Đồng, Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học sơ cơ sở
33/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng
2615/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cấp nước và vệ sinh Trường Tiểu học Vĩnh Yên, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Yên, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mông Ân, Trường Tiểu học Tân Văn, Trường phổ thông dân tộc
2614/QÐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông huyện Tràng Định
2607/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cấp nước và vệ sinh Trường Mầm non Đồng Tân, Trường Tiểu học Đồng Tân, Trường Mầm non Hòa Lạc, Trường Tiểu học Hòa Lạc, Trường Mầm non Hữu Liên, Trường Tiểu học Hữu Liên, Trường Trung
2606/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Hữu Lân, Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình
32/NQ-HĐND Về chủ trương đầu tư dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh), thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
2597/QÐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc Clorpromazin 25mg phục vụ hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng năm 2020
2580/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cấp nước và vệ sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Bắc Sơn, Trường Mầm non xã Đồng Ý, Trường Trung học cơ sở xã Đồng Ý, Trường Mầm non xã Chiến Thắng, Trường Tiểu học và Tru
2579/QÐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cấp nước và vệ sinh Trường Tiểu học Bình Phúc, Trường Mầm non Tân Đoàn, Trường Tiểu học Tân Đoàn, Trường Trung học cơ sở Tân Đoàn, Trường Mầm non Tràng Phái, Trường Tiểu học Tràng Ph
2557/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trục đường đối ngoại và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thuộc dự án Trụ sở làm việc Công an tỉnh
2551/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, khắc phục công trình hồ Kéo Quân, xã Tri Phương, huyện Tràng Định
2514/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020
2512/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:Sửa chữa, nâng cấp công trình hồ Cốc Lùng, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
2502/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: mua sắm tài khoản học tiếng Anh trực tuyến để bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy tiếng Anh phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2496/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chửa Trường THPT Đồng Bành, huyện Chi Lăng
2549/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu gói thầu C1-LANGSON-CS3/Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị thuộc Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Lạng Sơn
2457/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Thư viện tỉnh
2434/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng sản xuất năm 2020 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
2433/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác huyện Lộc Bình năm 2020
2381/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn
2346/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tỉnh Lạng Sơn
2344/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án mua sắm tập trung vật tư y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh năm 2020
2340/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc Thanh tra giao thông vận tải
2334/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021
2302/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Cấp nước và vệ sinh Trường Mầm non Hòa Bình, Trường Tiểu học Hòa Bình, Trường Tiểu học Mai Sao, Trường Mầm non xã C
2241/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết nhiệm vụ: xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn
2232/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)
2189/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo-kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cấp nước và vệ sinh Trường Tiểu học Vĩnh Yên, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Yên, Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu h
2185/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm thiết bị, dụng cụ đào tạo ngành Điều dưỡng thuộc Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn năm 2020
2145/QĐ-UBND Phê duyệt dự toán và danh mục vật tư y tế mua sắm tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020
2125/QĐ-UBND Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến nhựa thông và quả hồi Lạng Sơn
2084/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị đầu tư phát triển chuyên môn kỹ thuật cao cho hệ thống bệnh viện
2083/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Nâng cấp, mở rộng cơ sở dữ liệu công chứng các loại hợp đồng giao dịch và dữ liệu ngăn chặn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”
1978/QĐ-UBND Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo-kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cấp nước và vệ sinh Trường mầm non xã Đình Lập, Trường Tiểu học 1 xã Đình Lập, Trường Tiểu học 2 xã Đình Lập, huyện Đì