Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
73/ĐGHDVH Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất thuộc khu đất Nhà văn hoá Khối Đại Thắng (cũ), phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
87/TB-TTDVĐGTS Bán đấu giá tài sản khu đất Cục thuế (cũ) tại đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn
03/TB-TTDVĐGTS Đấu giá tài sản: Quyền thuê tài sản là toàn bộ công trình Nhà Trạm kiểm soát liên hợp số 2 cửu khẩu Tân Thanh, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
54/TB-TTDVĐGTS Bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
38/TB -TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
25/TB -TTDVĐGTS Quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn
37/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất Cung thiếu nhi (cũ) tại khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
06/TBH - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất Cung thiếu nhi (cũ) tại khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
18/TB - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất tại số 81, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
17/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 61 ô đất thuộc Lô N25 và Lô N26 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn tại xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn
15/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá tài sản gồm: 01 (một) lô tài sản gồm 94 (chín mươi tư) mặt hàng các loại, một số đã qua sử dụng, là tang vật vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung quỹ nhà nước
08/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 04 ô đất thuộc Lô N27 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
07/TB-TTDVĐGTS Thông báo bấn đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 ô đất thuộc Lô N17, N18 tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
06/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất Trạm Bảo vệ thực vật (cũ) huyện Tràng Định tại số 50 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
05/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 29 ô đất thuộc Lô N27 tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
04/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 ô đất thuộc Lô N17, N18 tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, bán đấu giá từng ô đất (Có bảng kê chi tiết và sơ đồ kèm theo)
01/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, thuộc các thửa đất số 255, số 256, số 137, số 138, tờ bản đồ địa chính thị trấn Đình Lập số 27d và số 33b.
38/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng khu đất Đội Thuế xã Hồ Sơn (cũ), tại thôn Phố Vị, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
37/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá Quyền sử dụng khu đất Đội Thuế xã Minh Sơn (cũ), tại thôn Đồn Vang, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.
36/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá 18 ô đất thuộc Lô N17, N18 tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, bán đấu giá từng ô đất (Có bảng kê chi tiết và sơ đồ kèm theo).
11/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, thuộc các thửa đất số 255, số 256, số 134, số 135, số 136, số 137, số 138, số 139, số 140, tờ bản đồ địa chính thị trấn Đình Lập số 27d và số 33b
27 /TB - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá 08 ô đất thuộc lô N24 dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn
09/TBH - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất Cung thiếu nhi (cũ) tại khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
23 /TB-TTDVĐGTS Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
06/TB – TTDVĐGTS Thông báo đấu giá tài sản quyền thuê đất lô đất C.C.1, thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xâu dựng Chợ hạng 3
57/TB - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 08 ô đất (ô số 8, 9, 10, 38, 47, 48, 49 và 59) thuộc Lô N24 tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
52/TB – TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền thuê thửa đất số 43 và thửa đất số 319 tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
50/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu quyền sử dụng đất 13 lô đất thuộc Lô N24 tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố
26/TBH-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất giáp Chợ trung tâm thị trấn Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
48/TB - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất trụ sở văn phòng của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tại đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
47/TB-TTDVĐGTS Bán đấu giá khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
22/TBH - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 khu đất Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
19/TBH-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 87, tờ bản đồ số 96, có diện tích 131 m2, tại địa chỉ: Số 648, đường Trần Đăng Ninh, thôn Vĩ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
16/TBH - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 87, tờ bản đồ số 96, có diện tích 131 m2, tại địa chỉ: Số 648, đường Trần Đăng Ninh, thôn Vĩ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
25/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất khu tái định cư, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
24/TB-TTDVĐGTS Thông báo đấu giá tài sản là QSD đất khu TĐC và DC Nam thành phố Lạng Sơn (31 ô)
13/TBH - TTDVĐGTS thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Kho vật tư nông nghiệp phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
17/TB-TTDVĐGTS THông báo bán đâu giá quyền sử dụng khu đất số 123 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
14/TB - TTDVĐGTS Thông báo về việc điều chỉnh nội dung thông báo số 12/TB-TTDVĐGTS ngày 22/4/2019 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
13/TB - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu tái định cư phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn