Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
27 /TB - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá 08 ô đất thuộc lô N24 dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn – tỉnh Lạng Sơn
09/TBH - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất Cung thiếu nhi (cũ) tại khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
23 /TB-TTDVĐGTS Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
06/TB – TTDVĐGTS Thông báo đấu giá tài sản quyền thuê đất lô đất C.C.1, thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tái định cư và Dân cư Nam thành phố Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xâu dựng Chợ hạng 3
57/TB - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất 08 ô đất (ô số 8, 9, 10, 38, 47, 48, 49 và 59) thuộc Lô N24 tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
52/TB – TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền thuê thửa đất số 43 và thửa đất số 319 tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
50/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu quyền sử dụng đất 13 lô đất thuộc Lô N24 tại Khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố
26/TBH-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất giáp Chợ trung tâm thị trấn Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
48/TB - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất trụ sở văn phòng của Công ty cổ phần xi măng Hồng Phong tại đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
47/TB-TTDVĐGTS Bán đấu giá khu đất Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
22/TBH - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 khu đất Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
19/TBH-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 87, tờ bản đồ số 96, có diện tích 131 m2, tại địa chỉ: Số 648, đường Trần Đăng Ninh, thôn Vĩ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
16/TBH - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 87, tờ bản đồ số 96, có diện tích 131 m2, tại địa chỉ: Số 648, đường Trần Đăng Ninh, thôn Vĩ Thượng, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
25/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất khu tái định cư, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
24/TB-TTDVĐGTS Thông báo đấu giá tài sản là QSD đất khu TĐC và DC Nam thành phố Lạng Sơn (31 ô)
13/TBH - TTDVĐGTS thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất Kho vật tư nông nghiệp phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
17/TB-TTDVĐGTS THông báo bán đâu giá quyền sử dụng khu đất số 123 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
14/TB - TTDVĐGTS Thông báo về việc điều chỉnh nội dung thông báo số 12/TB-TTDVĐGTS ngày 22/4/2019 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
13/TB - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu tái định cư phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
12/TB - TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn.
11/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại trụ sở Đội Quản lý thị trường số 1 (cũ) số 12, đường Lương Văn Tri, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.
06/TBH-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất lô đất 03 Khu tập thể Trường Mầm non 8-3 phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn
05/TBH-TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất Cung thiếu nhi (cũ) tại khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
04/TBH - TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi (cũ) tại thôn Na Dương Bản, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
09/TB - TTĐG THông báo bán đâu giá quyền sử dụng khu đất Nhà máy Xi măng (cũ), thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
03/TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất Nhà truyền thanh - truyền hình (cũ), đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
01/TBH-TTĐG Thông báo đấu giá quyền sử dụng đấ Khu đất Cung thiếu nhi (cũ) khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
76/TBH-TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất Kho vật tư nông nghiệp phố Tân Xuân, thị trấn Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
45/TB-TTĐG Thông báo bán đấu giá tài sản tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
43/TB-TTĐG Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của Cty Cơ khí và cơ điện Lạng Sơn và Cty TNHH MTV thương mại Thanh Hẳng
42/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng khu đất và tài sản gắn liền trên đất tại đội Quản lý thị trường số 01, số 12 đường Lương Văn Tri, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
41/TB-TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất khu tái định cư phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
39/TB-TTĐG Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với khu đất Khách sạn Đồng Đăng, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
38/TB - TTĐG Quyền sử dụng khu đất Nhà máy Xi măng (cũ), thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
37/TB-TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất (166 lô) tại khu tái định cư và dân cư Nam thành phố
70/TBH-TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi (cũ) tại thôn Na Dương Bản, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
36/TB-TTĐG Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất khu đất Công ty Cơ khí, cơ điện Lạng Sơn, tại số 85 đường Lê Đại Hành, Khối 10, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn
34/TB - TTĐG Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng khu đất tại số 81, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn
31/TB - TTĐG Thông báo quyền sử dụng đất để cho thuê đất tại Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn
30/TB-TTDVĐGTS Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại trụ sở Đội Quản lý thị trường. Địa chỉ số 12, đường Lương Văn Tri, phường Hoàng Văn Thụ, TPLS