Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1684/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1683/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1379/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1378/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1328/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1210/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1201/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
936/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
922/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
680/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
670/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
602/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
506/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
479/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
459/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
449/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
394/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
341/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
247/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
190/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ năm 2019)
189/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019)
185/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (cụm thi đua năm 2019)
184/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
183/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019)
153/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
71/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019)
70/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
03/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2659/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương 2019)
218/QĐ-UBND Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trong hoạt động thương mại đối với Công ty TNHH MTV Mai Linh Lạng Sơn
2517/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2501/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (đạt thành tích xuất sắc tại Cuộc thi Quốc tế Mỹ thuật Hàn Quốc)
2471/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội)
2239/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật Tín dụng đen
207/QĐ-XPVPHC Về việc nộp tiền phạt nhiều lần đối với Công ty TNHH Đối ngoại mậu dịch Lạng Sơn
2243/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (thành tích diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lạng Sơn năm 2019)
2209/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (Công an phá án)
2181/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
2138/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2014 - 2019 Trường THPT Vũ Lễ và Vân Nham)
199/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đối với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ LMTC