Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
1738/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp)
1728/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công đoàn Lạng Sơn)
1686/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (CA phá án)
1596/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (CA tỉnh thực hiện Dự án cấp và quản lý căn cước công dân)
1591/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện chương trình Phổ biến giáo dục pháp luật)
1590/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo)
1588/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích phòng, chống dịch COVID-19)
1580/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Hội Người cao tuổi)
1545/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (ngành GDĐT năm học 2020 - 2021)
1532/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xây dựng tổ chức hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin)
1468/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Trường Văn hóa, Cục Đào tạo, Bộ Công an)
1436/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự)
1413/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (hiến máu tình nguyện)
1361/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Công an phá án, cứu người)
1353/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LL ANND)
1267/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện: nâng bước em tới trường và con nuôi đồn Biên phòng)
1143/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã có thành tích bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND)
1122/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép)
1071/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33)
1060/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015)
1002/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính)
973/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Kỷ niệm 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh)
944/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an)
911/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích triển khai thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011)
869/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng và phát triển ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2016 -2021.)
755/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính)
754/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong thực hiện tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù)
752/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng)
726/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)
672/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Đề án mô hình điểm “Chính quyền thân thiện”)
651/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Quản lý công nghệ, Sở KHCN hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: bổ sung)
609/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (quy tập hài cốt)
579/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ)
509/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (công tác HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021)
457/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu giai đoạn 2013 - 2020)
451/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (cho gia đình và nông dân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020)
450/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đạt hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019 - 2020)
447/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích được bình xét trong các Cụm thi đua năm 2020)
438/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã có thành tích hoạt động của HĐND các cấp)
435/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới)