Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
609/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (quy tập hài cốt)
579/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ)
509/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (công tác HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021)
457/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu giai đoạn 2013 - 2020)
451/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (cho gia đình và nông dân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020)
450/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đạt hai năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019 - 2020)
447/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích được bình xét trong các Cụm thi đua năm 2020)
438/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã có thành tích hoạt động của HĐND các cấp)
435/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới)
378/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích ngăn chặn việc đưa người xuất nhập cảnh trái phép)
377/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc)
376/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phòng, chống tội phạm vận chuyển trái phép pháo nổ)
358/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thi đua xây dựng, phát triển đường giao thông nông thôn năm 2020)
356/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020)
343/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thi đua Lạng Sơn cùng cả nước chung sức XD NTM)
342/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông)
143/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích chống xuất nhập cảnh trái phép giới năm 2020)
2726/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích Kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng)
2671/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (công tác Quốc phòng địa phương năm 2020)
2539/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện các Đề án về Dân số - Kế hoạch hoá gia đình)
2536/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (phát triển Trường THPT Chuyên Chu Văn An)
2486/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới và tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật)
2485/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương)
2484/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (cho ngành Giáo dục - bổ sung)
2464/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh)
2463/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích Hội khỏe Phù Đổng tỉnh)
2377/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong công tác Thanh tra giai đoạn 2016 - 2020)
2366/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Công an phá án)
2306/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày MTTQVN)
2284/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong công tác Hội Đông y nhiệm kỳ 2015 - 2020)
1721/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thi hành Luật Lý lịch tư pháp)
2245/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ)
2196/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng TP LS và 18 năm ngày TL tỉnh)
2195/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc)
2171/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc xây dựng và phát triển Trường THPT)
2157/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)
2124/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Công an phá án)
2121/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện Đề án 81/ĐA-UBND của UBND tỉnh về bảo đảm quốc phòng tỉnh)
1960/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện)
1959/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thi đua 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân VN)