Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
2377/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong công tác Thanh tra giai đoạn 2016 - 2020)
2366/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Công an phá án)
2306/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày MTTQVN)
2284/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong công tác Hội Đông y nhiệm kỳ 2015 - 2020)
1721/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thi hành Luật Lý lịch tư pháp)
2245/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thực hiện Quyết định số 2166/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ)
2196/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng TP LS và 18 năm ngày TL tỉnh)
2195/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xây dựng và phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc)
2171/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc xây dựng và phát triển Trường THPT)
2157/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT giữa Bộ Công an và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam)
2124/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Công an phá án)
2121/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện Đề án 81/ĐA-UBND của UBND tỉnh về bảo đảm quốc phòng tỉnh)
1960/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện)
1959/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thi đua 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân VN)
1958/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép)
1908/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1903/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thực hiện Chương trình phòng chống tội phạm)
1871/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ - bổ sung)
1870/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020)
1869/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (ngành GDĐT năm học 2019 - 2020)
1834/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Công an phá chuyên án)
1812/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Biên phòng phá án)
1803/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (công tác trợ giúp người khuyết tật, trẻ mồ côi...)
1780/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa)
1767/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020)
1738/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích Kỷ niệm 80 năm ngày Khởi nghĩa Bắc Sơn)
1733/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1732/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X)
1684/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1683/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1379/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1378/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1328/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1210/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1201/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
936/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
922/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
680/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
670/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
602/QĐ-UBND Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh