Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
979/VP-KT Về việc xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
978/VP-KT Về việc hoàn thiện đề xuất Dự án KfW9.2 sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức tại tỉnh Lạng Sơn
976/VP-KT Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản thi hành Luật của các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
975/VP-KT Về việc khẩn trương xử lý các nội dung liên quan đến Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng -Lạng Sơn
974/VP-KT Về việc tham mưu chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
69/KH-UBND Tổ chức Chương trình đối thoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với Thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
660/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu hành chính - đô thị thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
317/UBND-KGVX V/v tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch
316/UBND-KGVX V/v tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh
139/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên,Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
138/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thống nhất Kế hoạch phục vụ Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2021 và Hội nghị lần thứ 12 Ủy ban công tác liên hợp
661/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Kỳ Cùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
656/QĐ-UBND Về việc phân bổ chi tiết kinh phí hỗ trợ xi măng Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025, đợt 1 năm 2021
972/VP-THNC Về việc xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức; dự thảo Quy chế phối hợp quản lý nhà nước giữa Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
970/VP-KT Về việc tham gia Hội chợ Công Thương tỉnh Quảng Ngãi năm 2021
969/VP-KT Về việc dự thảo văn bản góp ý Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
967/VP-THNC Về việc ý kiến về quy hoạch chức danh Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 (2021-2026)
966/VP-KT Về việc dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình lắp đặt trạm thu phát sóng di động (BTS) tại trụ sở cơ quan, tổ chức, đơn vị
965/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng và định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Xây dựng
964/VP-KT Về việc dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030
314/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
655/QĐ-UBND Giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh
652/QĐ-UBND Về việc cho thôi làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn
650/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án Khu đô thị phía Đông Nam, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng
963/VP-KT Về việc chủ động tham mưu các nội dung triển khai kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 và kéo dài kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2020
962/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định thu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
958/VP-KGVX Về việc xem xét nội dung, hồ sơ trình phê duyệt Dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Bia và đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
954/VP-KGVX Về việc phối hợp rà soát và triển khai mục tiêu "100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ"
953/VP-KGVX Về việc tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia
952/VP-KGVX Về việc đề xuất khen thưởng tổng kết Chiến lược, Chương trình, Đề án về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới
948/VP-KT Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh về khu vực dự kiến đấu giá quyền khai thác khoáng sản
947/VP-KT Về việc đồng ý gia hạn thời hạn hoàn thành báo cáo đề xuất các vị trí đổ đất, đá thải của dự án mở rộng khu Tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng
946/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Cao Lộc về thu hồi, giao đất để xây dựng Nhà văn hóa thôn Pò Nhùng, xã Bảo Lâm
945/VP-KT Về việc lập Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
68/KH-UBND Triển khai thực hiện các hạng mục công việc Dự án“Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn”giai đoạn 2021 -2023
67/KH-UBND Thực hiện công tác thanh niên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
66/KH-UBND Thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2021trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
647/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2021-2025 huyện Văn Quan
313/UBND-KGVX V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
312/UBND-KGVX V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài