Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1201/VP-KT Về việc tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp
1199/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ.
736/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 04 năm 2021)
411/UBND-THNC V/v tăng cường công tác phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
410/UBND-KGVX V/v cho người nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
409/UBND-KT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: Xưởng chế biến gỗ Đồng Phú (Điều chỉnh lần 1)
408/UBND-THNC V/v tạo điều kiện cho cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam
406/UBND-KGVX V/v phê duyệt Bưu điện tỉnh là tổ chức cung cấp dịch vụ thực hiện thí điểm chi trả chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt
173/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Báo cáo, Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
171/TB-UBND Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 105-KL/TU và dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025,
1198/VP-KT Về việc danh mục dự án hạ tầng đề xuất đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
1197/VP-KT Về việc liên quan đến xác định đơn giá thuê đất và miễn tiền thuê đất của Công TNHH Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang
1196/VP-KT Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh đề nghị tiếp nhận tài sản của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
1194/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Kế hoạch và Đề cương Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
1193/VP-KT Về việc xem xét đề nghị giao nhiệm vụ quản lý dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng nghĩa trang liệt sĩ thành phố Lạng Sơn - Giai đoạn 2
1191/VP-KGVX Về việc mua thuốc Methadone cho bệnh nhân từ tháng 01/2022
1189/VP-KGVX Về việc báo cáo tổng kết 18 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số
77/KH-UBND Thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội,trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp
76/KH-UBND Tổ chức Đoàn đại biểu đi thăm, động viên Bộ đội và Nhân dân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2021
725/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
405/UBND-KT CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN: Trồng cây Mắc ca, huyện Bắc Sơn.
402/UBND-KGVX V/v khảo sát nghiên cứu thực trạng sử dụng nước sạch tại các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
401/UBND-THNC V/v tham gia ý kiến 2 dự thảo báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo
399/UBND-KT V/v liên quan đến các phương tiện không đủ điều kiện miễn giảm phí sử dụng đường bộ qua Trạm thu phí Km93+160/QL1
397/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
396/UBND-KGVX V/v giá dịch vụ cách ly y tế tập trung tại khách sạn cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
394/UBND-KT Về việc tình hình triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản thi hành Luật của các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ
393/UBND-KT V/v hoàn thiện đề xuất Dự án KfW9.2 sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức tại tỉnh Lạng Sơn
391/UBND-KT V/v thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao giá trị sản phẩm hoa Hồi xứ Lạng
390/UBND-KT V/v thăm dò, thu hồi khối lượng đá vôi làm nguyên liệu sản xuất vôi công nghiệp tại mỏ Lân Nặm, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng
389/UBND-KT V/v nguồn thu ngân sách địa phương năm 2019 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2020
388/UBND-KT V/v tổ chức thực hiện Chỉ thị của Bộ Công Thương về đẩy mạnh các hoạt động khuyến công giai đoạn 2021-2025
169/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 3 năm 2021 (kỳ 2) (ngày 29 tháng 3 năm 2021)
1183/VP-KGVX Về việc báo cáo công tác quản lý viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
1182/VP-THNC Về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh
1181/VP-THNC Về việc triển khai Kế hoạch xây dựng, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” năm 2021
1179/VP-KGVX Về việc họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh quý I năm 2021
1176/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
1175/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả rà soát, đề xuất xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh
1174/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt khung chương trình, thành phần phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao