Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1117/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần thương mại Phúc Đại Lợi về cho phép tiếp tục hoan thiện hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản
1116/VP-KT Về việc khẩn trương xử lý vụ việc vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt
1115/VP-KT Về việc thẩm tra đề nghị của Ban ATGT tỉnh về việc bàn giao tài sản dự án
1114/VP-KT Về việc hoàn thiện các nội dung liên quan đến điều chỉnh Dự án thành phần 2 (đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng) thuộc dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
74/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025
73/KH-UBND Tổ chức Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến Ủy ban công tác liên hợp lần thứ 12 tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn
719/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Danh mục và kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021
714/QĐ-UBND Về việc công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia
161/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên tại buổi làm việc để giải quyết vướng mức trong công tác xử lý rác thải rắn y tế tại Bệnh viên đa khoa tỉnh
160/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét kết quả rà soát, thống kê, phương án hỗ trợ người có công khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh
1113/VP-KT Về việc tổng kết, đánh giá Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020
1112/VP-KT Về việc thẩm quyền điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Doanh trại dBB1/eBB123/Bộ CHQS tỉnh
1111/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
1110/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc
1109/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ
1105/VP-THNC Về việc vướng mắc bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.
1101/VP-KGVX Về việc nghiên cứu, đề xuất việc phối hợp sản xuất và phát sóng phim tài liệu về tỉnh Lạng Sơn
1100/VP-KGVX Về việc xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025
1099/VP-KGVX Về việc xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần MISA
1098/VP-KGVX Về việc thực hiện kết luận số 51-KL/TU ngày 24/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại kỳ họp chuyên đề ngày 16/3/2021
72/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
159/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét đề xuất các dự án đầu tư của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Lạc Hồng Phúc tại huyện Văn Lãng
1094/VP-KT Về việc xem xét đề nghị phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh
1093/VP-KT Về việc xem xét đề nghị khảo sát, nghiên cứu đầu tư dự án điện gió tại tỉnh Lạng Sơn của Công ty cổ phần LICOGI 16
1090/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Y tế về hỗ trợ xây dựng Trạm y tế xã Chiêu Vũ, huyện Bắc Sơn và xây dựng Khu nhà Nội - Nhi, Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng từ nguồn thu giá dịch vụ kiểm dịch y tế
1089/VP-KT Về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường
1086/VP-THNC Về việc nghiên cứu, tham gia ý kiến tại phiên họp UBND tỉnh tháng 3 kỳ 2
1085/VP-KT Về việc giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
1084/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Ban QLKKTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn tại Báo cáo số 72/BC-BQLKKTCK ngày 26/3/2021
1084/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Ban QLKKTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn tại Báo cáo số 72/BC-BQLKKTCK ngày 26/3/2021
711/QĐ-UBND Phê duyệt danh sách tinh giản biên chế kỳ I năm 2021
1083/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Hòa Phát
1082/VP-KT Về việc phương án trồng cây bóng mát và cây cảnh quan tại Vườn hoa 17-10
1081/VP-KT Về việc liên quan Đồ án quy hoạch chi tiết dự án Trạm dừng nghỉ Cao Lộc trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
1080/VP-KT Về việc xem xét đề nghị tài trợ lập quy hoạch chi tiết các dự án trên địa bàn tỉnh
1079/VP-KT Về việc dự thảo báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2021 của Chính phủ
1078/VP-KT Về việc chuẩn bị nội dung trả lời phỏng vấn của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh
1076/VP-KGVX Về việc đề xuất đề tài phát hành tem bưu chính kỷ niệm năm 2023
1075/VP-KGVX Về việc giải quyết đề nghị của Trung tâm Giáo dục truyền thống và Lịch sử
1074/VP-KGVX Về việc thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW