Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
18/KH-UBND Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
17/KH-UBND Triển khai thực hiện Kế hoạch số 48-KH/TU, ngày 21/12/2017 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng
16/KH-UBND Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc sản và văn hóa- du lịch tỉnh Lạng Sơn năm 2018
245/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn
15/KH-UBND Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2018 và sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”
14/KH-UBND Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018
13/KH-UBND Thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” thuộc Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của Chính phủ
12/KH-UBND Thực hiện Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2020”
11/KH-UBND Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
10/KH-UBND Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2017
139/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích điểm Bưu điện văn hóa xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng
138/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Đài truyền thanh và truyền hình huyện Văn Lãng để sử dụng vào mục đích Trạm phát lại truyền thanh, truyền hình
09/KH-UBND Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
122/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho Chi cục thống kê huyện Lộc Bình để xây dựng Trụ sở làm việc tại Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình
115/QĐ-UBND Về việc giao đất cho Trường Trung học cơ sở xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.
107/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn và Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
08/KH-UBND Triển khai, thực hiện Đề án "Đảm bảo tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
07/KH-UBND Thăm, tặng quà chức sắc tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018
06/KH-UBND Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
05/KH-UBND Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
04/KH-UBND Quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2018
03/KH-UBND Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
27/QĐ-UBND Về việc thu hồi, giao đất cho Trường Mầm non xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.
18/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn
1647/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn
1619/QĐ-UBND phê duyệt kết quả và chi phí thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Lạng Sơn
1256/QĐ-UBND Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
164/BC-KTTL Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi năm 2016
978/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch đấu thầu gói thầu Mua sắm thiết bị dạy học thông dụng môn ngoại ngữ cho các trường phổ thông năm 2017
496 /QĐ-UBND Quyết định Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
167/QĐ-UBND Quyết định thu hồi và giao đất mương Phai Sla cũ giao UBND thành phố, UBND xã Hoàng Đồng theo quy định
379/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Sơn
378/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Quan