Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
771/QĐ-UBND Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích Đình Làng Mỏ, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
770/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Lạng Sơn
768/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
436/UBND-KGVX V/v đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
435/UBND-KGVX V/v tạo điều kiện cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam
434/UBND-KT V/v đề cử doanh nghiệp tiêu biểu để trao chứng nhận tại Diễn đàn Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Tầm nhìn 2020-2030
433/UBND-KGVX V/v đồng ý cho các chuyên gia nước ngoài cách ly tại tỉnh Lạng Sơn
1305/VP-TTPVHCC Về việc đôn đốc thực hiện báo cáo về công tác kiểm soát TTHC trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ
1301/VP-TTPVHCC Về việc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định số 468/QĐ-TTg.
1300/VP-KGVX Về việc đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và đề xuất nhu cầu giai đoạn 2021- 2025
1299/VP-KGVX Về việc đồng ý chủ trương tổ chức cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Lạng Sơn năm 2021
1296/VP-THNC Về việc xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai mươi HĐND tỉnh khóa XVI
1295/VP-THNC Về việc tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP
1292/VP-KT Về việc đồng ý không tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT quý I/2021
1291/VP-KT Về việc tiếp nhận tài liệu và xác nhận số lượng thực nhận
1290/VP-KT Về việc báo cáo việc triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đất
1289/VP-KGVX Về việc xem xét đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại Tờ trình số 166/TTr-PTTH
1288/VP-KGVX Về việc Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện“Chiến lược phát triển điện ảnh đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030
767/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2021 đối với Sở Xây dựng
765/QĐ-UBND Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền thuê đất Lô M3, cụm công nghiệp địa phương số 2, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc
764/QĐ-UBND Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn
763/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Hệ thống quản trị ứng dụng công nghệ thông tin bệnh viện thông minh (giai đoạn II) cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn”
430/UBND-KGVX V/v tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
1286/VP-KGVX Về việc tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, shisha)
1285/VP-KT Về việc thông tin về Triển lãm quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2021
1284/VP-THNC Về việc xin ý kiến chỉ đạo tổ chức đại hội Hội DNNVV nhiệm kỳ 2020 - 2025 (gửi lần thứ 2)
1282/VP-TTPVHCC Về việc đôn đốc hoàn thành và gửi báo cáo kết quả cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC năm 2021.
1280/VP-KT Về việc xem xét việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Phát triển đàn lợn nái sinh sản trên địa bàn Xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
1278/VP-KT Về việc đồng ý điều chỉnh vị trí khai thác đất đắp thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 - Km18)
1277/VP-KT Về việc đồng ý lùi thời hạn báo cáo kết quả kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong Cụm công nghiệp địa phương số 2
1274/VP-KT Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
1273/VP-KT Về việc tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ
762/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
762/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
761/QĐ-UBND Về việc sửa đổi diện tích đất tại Điều 1 Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND tỉnh
758/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành thông tin và truyền thông
757/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án Trường Mầm non thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng
756/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Đình Lập
741/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Múa sư tử dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2030
429/UBND-KGVX V/v hỗ trợ nhập cảnh đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam