Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1261/VP-KT Về việc triển khai tiếp các bước lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Cao Lộc trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
1260/VP-KT Về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng mới chợ Chi Lăng
1259/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Công ty CP Tập đoàn Hạ Long về xin chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại chợ đầu mối và Địa điểm tập kết kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu Tân Thanh
1258/VP-KT Về việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng Khu liên hợp thể thao và Khu giáo dục đào tạo
1257/VP-TTPVHCC Về việc đôn đốc, hướng dẫn một số nội dung nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã.
1254/VP-KT Về việc tổng kết Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 06/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
760/QĐ-UBND Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng các ô đất số 18, 19, 20, 27 Lô N27 Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn (đợt 2)
751/QĐ-UBND Về việc cử công chức đi bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021
748/QĐ-UBND Về việc cử công chức, viên chức đi bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2021
747/QĐ-UBND Về việc cử công chức đi bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương năm 2021
746/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn giai đoạn II, đợt 3, đoạn từ cọc C2-1 vượt qua cầu Thác Mạ 200m
1253/VP-KGVX Về việc tổ chức chương trình vận động hiến máu “Hành trình Đỏ” năm 2021
1252/VP-KT Về việc phối hợp rà soát phương án xử lý nhà, đất của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP trên địa bàn tỉnh
1251/VP-THNC Về việc kiện toàn Tổ công tác của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
1250/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Hữu Lũng về đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh ĐT.242 đoạn tiếp giáp dự án Khu dân cư trung tâm thị trấn Hữu Lũng
1248/VP-KT Về việc giá trị dự kiến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất làm cơ sở đưa vào hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trạm dừng nghỉ Hữu Lũng
1247/VP-KT Về việc xem xét đề nghị hỗ trợ đầu tư một số tuyến đường GTNT trên địa bàn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định
1246/VP-KT Về việc chưa xem xét đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn về cấp đất xây dựng trụ sở phòng giao dịch
1245/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin giao đất để thành lập Trụ sở hành chính dịch vụ của Ban Quản lý rừng đặc dụng Mẫu Sơn
1244/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cổng thông tin khai thác dữ liệu Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn
1243/VP-KT Về việc chuẩn bị tài liệu phục vụ Lãnh đạo UBND tỉnh tham dự Diễn đàn Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Tầm nhìn 2020-2030
1241/VP-KGVX Về việc đăng ký mua, cam kết bố trí kinh phí để mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19
1240/VP-KT Về việc thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 400-TB/VPTU ngày 06/4/2021
1238/VP-KT Về việc lựa chọn, giới thiệu doanh nghiệp tiêu biểu để trao chứng nhận tại Diễn đàn Đầu tư phát triển Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc: Tầm nhìn 2020-2030
1237/VP-KGVX Về việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện trình tự, thủ tục dự án Tu bổ di tích lịch sử Bia và đền Tả Phủ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn
1236/VP-KGVX Về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030
745/QĐ-UBND Quyết định về việc giải thể Tổ công tác liên ngành điều hành xuất nhập khẩu nông sản
744/QĐ-UBND Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021 cho các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý
742/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ lập điều chỉnh Quy hoạch chung Thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000
740/QĐ-UBND Về việc thành lập các Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và Hội đồng tư vấn xác định các đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ ...năm 2021
738/QĐ-UBND Về việc giao biên chế các tổ chức Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Lạng Sơn năm 2021
737/QĐ-UBND Quyết định Về việc thành lập đại biểu tỉnh Lạng Sơn đi thăm huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2021
175/TB-UBND Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2030 và những năm tiếp theo
174/TB-UBND Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên,Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi để thực hiện một số chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên
1230/VP-KT Về việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính của các chủ thể liên quan đến dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn
1229/VP-KT Về việc xem xét đề nghị xử lý hàng hóa tồn đọng của Cục Hải quan
1228/VP-KT Về việc lập đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Công viên hỏa táng tại xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng
1227/VP-KT Về việc khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án Bến xe phía nam thành phố Lạng Sơn
1226/VP-KT Về việc đề xuất thực hiện Công văn số 3442/BTC-NSNN ngày 02/4/2021 của Bộ Tài chính
1225/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất