Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Nội dung
5982/VP-KT Về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9229/VPCP-KTTH ngày 25/11/2023
5981/VP-KGVX Về việc kết thúc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội
5978/VP-KT Về việc thực hiện mục tiêu cứng hóa đường đến trung tâm xã Tân Hòa, huyện Bình Gia và đường đến trung tâm xã Đào Viên, huyện Tràng Định
1730/UBND-KT Về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế và điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Cao Lộc
5972/VP-KT Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác duy tu, bảo dưỡng, vận hành công trình sau đầu tư trên địa bàn xã thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
5971/VP-KT Về việc Diễn đàn khởi nghiệp quốc gia về công nghiệp, nông nghiệp quốc gia năm 2023
5970/VP-KT Về việc liên quan đến xử lý kiến nghị đối với công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tràng Định
5968/VP-KT Về việc xem xét, đôn đốc, hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Bắc Việt thực hiện hoàn trả kinh phí nhà nước hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn trong việc hỗ trợ đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ công nghệ cao Lạng Sơn
5966/VP-KT Về việc phúc đáp đề nghị khảo sát, nghiên cứu dự án Nhà máy điện gió của Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Năng lượng tái tạo
5965/VP-KGVX Về việc dừng triển khai xây dựng "Phần mềm quản lý dữ liệu giảm nghèo" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
5960/VP-KGVX Về việc góp ý báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật An toàn thực phẩm
5957/VP-KT Về việc thực hiện kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Thông báo số 1260/TB-KTNS ngày 28/11/2023
1984/QĐ-UBND Về việc giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đợt 14 năm 2023)
1983/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu sản xuất thôn Nà Táng, xã Bính Xá, huyện Đình Lập thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
1980/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm thiết bị triển khai thực hiện các nền tảng số y tế trong quản lý và chăm sóc sức khoẻ người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
1978/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Cốc Lùng, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1977/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Kai Hiển, xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1972/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công hoàn thành dự án Đại đội cơ động, Tiểu đoàn huấn luyện, cơ động Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn
1727/UBND-NC Về việc tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo
1725/UBND-KT Về việc đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán xây dựng công trình Đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn
1720/UBND-KT Về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo Kiểm toán Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả
1719/UBND-KT Về việc giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế dự án Cụm Công nghiệp Đình Lập
1987/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2023
1982/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Đắp Đề, xã Thiện Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1981/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Suối Con xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1979/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Chiến Thắng, xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1976/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Khuôn Pinh, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1975/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ hồ chứa nước Sam Kha 1+2 xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
1973/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động và quản lý hoạt động thí điểm sử dụng xe bốn bánh có gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện và xăng sinh học để vận chuyển khách trong phạm vi hạn chế trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh
5951/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp
5950/VP-KT Về việc tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án Xử lý điểm mất an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024
5949/VP-TH Về việc đăng ký nội dung xây dựng chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2024
5948/VP-KT Về việc góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá hệ thống đấu thầu
5944/VP-KT Về việc xem xét, hướng dẫn Công ty CP Phú Lâm Lạng Sơn thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh dự đầu tư
5943/VP-KT Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Lộc Bình tại Báo cáo số 898/BC-UBND ngày 21/11/2023
5942/VP-TH Về việc báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát
5941/VP-KT Về việc điều chỉnh nguồn vốn ngân sách trung ương trong nước thuộc kế hoạch năm 2024 của 02 dự án
5940/VP-KT Về việc dự thảo văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ
5939/VP-KT Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1175/CĐ-TTg ngày 22/11/2023
5939/VP-KT Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1175/CĐ-TTg ngày 22/11/2023